Категория: Педагогически съветник

100 ПРАКТИКИ

100 практики  book100_BG  

ПСИХОЛОГИЧЕСКА ПОМОЩ ЗА ВСИЧКИ НУЖДАЕЩИ СЕ

ОУ „Христо  Смирненски“ организира кабинет за психологическа помощ и кризисна интервенция в помощната сграда (до пожарната). Срещи с психолога г-жа Слава Маринова – всеки ден от 9.00 часа. Всички ученици и родители, които изпитват симптоми на стрес след пожара в училището, могат да ползват предоставената им помощ. За допълнителна информация – 0878795206; 0887795206; 0884168080.

ОТ ВАС ЗАВИСИ

От_Вас_зависи

ТРЕНИНГ „НЕКА СЕ ОПОЗНАЕМ“

Училището е място, където учениците прекарват по-голяма част от времето си. В училище те получават не само знания, но и  социални умения и компетенции, необходими  за живота. Ролята  на класните ръководители и на педагогическия съветник е  организационна, подпомагаща и консултираща и има огромно значение при петокласниците, които стартират нова степен в своето образователно развитие. Основните  цели на тренинга, […]

ДЕН НА УЧЕНИЧЕСКОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ

.  

Кибертормозът и поведение за предпазване

На 04.12.2012 г. по покана на Слава Маринова – педагогически съветник и под егидата на Училищната комисия за превенция на насилието се проведе среща с представители на ГДБОП – Димитър Цивков и Цветелина Рандева по темата: „Кибертормозът и поведение за предпазване”  с 5. и 6. клас.  

Тормоз и насилие училище

На 16.11.2012 г. методическите обединения на учителите от 5. до 8. клас проведоха вътрешна квалификация – обучение по темата „Тормоз и насилие сред учениците”. Презентацията беше изнесена от Слава Маринова, педагогически съветник и психолог.  Целта беше: запознаване и осмисляне на тормоза в училище като явление и форма на насилие; осъзнаването му като важно в живота […]

ПОКАНА ЗА ТРЕНИНГ-СРЕЩА

Уважаеми родители на бъдещи първокласници, Заповядайте на тренинг-срещата на Клуб за партньорство с родителите ОТВОРЕНИ ВРАТИ!    Темата: „МОТИВ-а(к)ция за родители и деца“. Ден: събота-16.ІІІ.2013г. Време: 13.30-16.00.   Темата е важна за развитието на децата. Всеки човек прави това, за което е мотивиран. Необходимо е да научим децата си на това. Всички се нуждаем от […]

Тренинги с педагогическия съветник

Проведени  тренинги с класовете 6.а, 6.б, 6.в, 2.б, 4.б, 4.в, 7.б. Темите са в областта на придобиване на социални умения за асертивно поведение и уместно решаване на конфликти: –          Емоционална компетентност и осъзнаване на собствени емоции; –          Как да решаваме конфликти; –          Различните от нас заслужават добро отношение; –          Хората – еднакви и различни; –          […]