ПОЗНАВАМ ПРИРОДАТА И ИСТОРИЯТА НА РОДНИЯ КРАЙ

Учениците от втори клас посетиха Акве Калиде и парк „Ветрен“. Проведената еднодневна екскурзия беше организирана с  образователно-възпитателна цел. Опознаване на  природата и историята на родния край е една от основните цели както на обучението по околен свят, така  и на патриотичното възпитание в часа на класа. Второкласниците се докоснаха до вълшебствата на есенната гора и изкараха незабравими седем часа под ласкавото октомврийско слънце. След това посетиха музейната експозиция „Акве Калиде“ и слушаха с огромен интерес легендата за трите нимфи  пазителки на животворните води.

Пътуването в двете посоки бе незабравимо, изпълнено с много смях и любими песни.