8 НОЕМВРИ – ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН НА ЗДРАВОСЛОВНОТО ХРАНЕНЕ

Учениците от 2.б клас с класен ръководител – ст. уч. Златина Драгова, отбелязаха Европейския ден на здравословното хранене. Второкласниците се постараха голямото междучасие да е различно и образователно за учениците от ОУ „Христо Смирненски“. То премина под мотото „ Една ябълка на ден – държи доктора далеч от мен“. С интересни факти и снимки учениците от 2.б клас запознаха присъстващите, че здравословно се смята балансираното хранене по отношение на приема на храни от основните четири групи. Те са много важни за растежа и здравето на подрастващите. Изготвените от второкласниците флайери напомниха, че хранителните навици се изграждат от ранна детска възраст. Всички ученици получиха здравословен подарък – ябълка за закуска. Плодовете са дарени от г-жа Живка Гроздева, която по един благороден начин подкрепи кампанията на второкласници.

Може да бъде изображение с 11 души и текстово съобщение
Може да е илюстрация на сърце и текстово съобщение
Може да бъде изображение с маса и цвете
Може да бъде изображение с 14 души и хора, които учат
Може да бъде изображение с 12 души и хора, които учат