Archive | 23.02.2024

„БЪРЗИ, СМЕЛИ, СРЪЧНИ. ЛЪВСКИ СКОК“

ЮБИЛЕЙНО СЪСТАЗАНИЕ С ДЕЦА И РОДИТЕЛИ в 1.А и 1.Б клас с учители : г-жа Николинка Господинова, г-жа Тонка Радева, г-жа Виолета Терзииванова и г-жа Боряна Стоилова

ИНИЦИАТИВА НА УЧЕНИЧЕСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

На 21 февруари, по инициатива на педагогическия съветник – г-н Георги Иванов и УП в ОУ”Христо Смирненски” се отбеляза Международният ден на майчиния език. Празникът бе посветен на опазването на езиковото и културно многообразие по света. Членовете на УП изработиха табло с послания и рисунки посветени на този ден. Международният ден на майчиния език се […]