Archive | 23.11.2023

СЕДМОКЛАСНИЦИТЕ ОТ ОУ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“ КАЗАХА „НЕ“ НА ЗАВИСИМОСТИТЕ

По покана на Комисията по борба срещу притивообществените прояви на малолетни и непълнолетни към Община Карнобат, на 28 ноември в града ни гостува театрална формация „Улична банда” – София. Тя представи пред ученици от карнобатските училища спектакъла „Спасителят“, с автор Валентин Балабанов.Театралната постановка е създадена в рамките на образователна програма „Анти дрога“, със съдействието на […]