Archive | 22.11.2023

„СВОБОДАТА – ПЪТ КЪМ ВЪРХА НА БЕЗСМЪРТИЕТО“ – ОТКРИТ УРОК ПО БЕЛ

В СТУДИО-КЛАС „Език и слово“, се проведе открит урок по литература. Учениците от 7.А и 7.Б клас с преподавател – г-жа Св.Иванова обобщиха учебния материал по предмета върху произведението на Христо Ботев „На прощаване в 1868 г.“. Седмокласниците работиха на групи. Учениците използваха учебното приложение Nearpod, за да изпълняват интерактивни задачи. Отборите използваха знанията си […]