Archive | 16.11.2023

МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ТОЛЕРАНТНОСТТА

Международният ден на толерантността бе отбелязан с различни активности от всеки клас в ОУ“Христо Смирненски“. Тематично междучасие, танци и музика обединиха всички, които учат и работят в училището. Денят се превърна в истински празник на споделеността, доброто отношение и приятелството.

ТОЛЕРАНТНИ В БОГАТСТВОТО ОТ МНОГООБРАЗИЕ

Дефиле на думи, свързани с толерантността, беше организирано в групата по гражданско образование, с ръководител, главен учител Д. Христова. Участниците представиха сами себе си чрез ЖИВИ проекти. Обясниха избора на думите, които изрисуваха върху тениските си, в партньорство със своите родители. Напомниха ни, че всеки има право да бъде обичан, че трябва да сме справедливи […]