Archive | 27.10.2023

ЗА БУДИТЕЛИТЕ С ЛЮБОВ

В навечерието на Първи ноември учениците от 5.б клас, с класен ръководител – госпожа Светлана Иванова, споделиха часа на класа с първокласниците в ОУ“Христо Смирненски“. На прага на светлия празник те поздравиха учениците от 1.а и 1.а клас. С рецитал и портрети петокласниците разказа на малките ученици за народните будители. Изпяха едни от най – […]

ЕСЕННИ КОМПОЗИЦИИ В ГЦОУД

Есента със златните си багри събуди творческия дух на учениците от петите класове. Насърчени от преподавателите си г-жа Антоанета Тонева и г-жа Мелек Шериф, децата използваха природните форми и многоцветните есенни листа, за да създадат своите прекрасни композиции с естествени материали.

ИЗНЕСЕН ИНОВАТИВЕН УРОК В ЧЕТВЪРТИ КЛАС

За часа по Физическо възпитание и спорт учениците от 4. а и 4. б клас имаха възможността да преоткрият парка като място за обучение и развлечение. Заедно с учителите си – г-жа Г. Стайкова и г-жа М. Калева те проведоха урок по ориентиране , в който обединиха природата, спорта и науката. Паркът се превърна в […]