Archive | октомври, 2023

ЗА БУДИТЕЛИТЕ С ЛЮБОВ

В навечерието на Първи ноември учениците от 5.б клас, с класен ръководител – госпожа Светлана Иванова, споделиха часа на класа с първокласниците в ОУ“Христо Смирненски“. На прага на светлия празник те поздравиха учениците от 1.а и 1.а клас. С рецитал и портрети петокласниците разказа на малките ученици за народните будители. Изпяха едни от най – […]

ЕСЕННИ КОМПОЗИЦИИ В ГЦОУД

Есента със златните си багри събуди творческия дух на учениците от петите класове. Насърчени от преподавателите си г-жа Антоанета Тонева и г-жа Мелек Шериф, децата използваха природните форми и многоцветните есенни листа, за да създадат своите прекрасни композиции с естествени материали.

ИЗНЕСЕН ИНОВАТИВЕН УРОК В ЧЕТВЪРТИ КЛАС

За часа по Физическо възпитание и спорт учениците от 4. а и 4. б клас имаха възможността да преоткрият парка като място за обучение и развлечение. Заедно с учителите си – г-жа Г. Стайкова и г-жа М. Калева те проведоха урок по ориентиране , в който обединиха природата, спорта и науката. Паркът се превърна в […]

НЕ МОЖЕМ БЕЗ ВАС

В навечерието на Първи ноември, в залата на археологическия музей, ученици от Основно училище „Христо Смирненски“ изнесоха музикално – поетичен спектакъл на тема „Не можем без вас“, по сценарий на гл. уч. Д. Христова. Те поздравиха с вълнение и огромно уважение бивши и настоящи учители от учебното заведение.Гости на събитието бяха още: г-жа Мария Генова […]

ИНОВАТИВЕН УРОК ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА В ПЕТИ КЛАС

„МИТИЧНОТО И МИСТИЧНОТО“ – ПРОЕКТНО – БАЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ ПО ЛИТЕРАТУРА В 5. КЛАС През изминалата седмица, учениците от 5.б клас обобщиха знанията си за митовете и митологията в интересен формат. Чрез предварителна подготовка от своя преподавател – г-жа Светлана Иванова, петокласници имаха за задача да затвърдят знанията си по литература. Класът бе организиран на три […]

ИЗНЕСЕН УРОК В ТИМ-КЛАС

Учениците от 3.Б клас, които за трета поредна година са участници в иновативна паралелка, реализираща проект „ТИМ-КЛАС“, заедно със старши учител Пенка Лолова, проведоха изнесен урок по предмета човекът и природата. Часът беше наситен с много образователни игри и екипни задачи. Госпожа Лолова интегрира теорията от различни предмети и използва множество практически задачи с тела […]

КРАСОТАТА НА ЕСЕНТА

Учениците от 2.б клас с учители г-жа Зл. Драгова и Д. Димитрова гостуваха на децата от ПГ в училище. Второкласниците показаха красотата на есента в стихотворения и песни. Малките и големи ученици заедно танцуваха и разговаряха за богатството на сезона. Всяко дете получи здравословен плод, който е сезонен – сладка ябълка.

ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ

На 20 октомври 2023 г., ученици от клуб „ Млад предприемач “ с ръководител Елена Атанасова и клуб „Дигитални образователни маршрути“ с ръководител Петър Куцаров, посетиха Етнографски музей „Димитър Полянов“. Групите бяха посрещнати от уредника на музея – госпожа Жулиета Костадинова. Още в двора на сградата, те се запознаха със специфичността на възрожденската къща като […]

ЕСЕННО ИЗКУСТВО

Днес, участниците от Клуб „Арти и приятели“ с ръководител гл. уч. Д.Христова поканиха есента да погостува в класната стая. С много радост и въображение, третокласниците използваха нейните дарове и измайсториха различни герои и предмети, които подредиха в есенна изложба. Всички сезони са красиви, но есента е изпълнена с особено очарование!

РЕАЛИЗИРАНИ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТ „РАВЕН ДОСТЪП ДО УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗИ“

От 9 октомври до 12 октомври в ОУ ”Христо Смирненски” се проведе обучение по противопожарна безопасност. Дейностите в обучението са заложени и реализирани по Проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г. В дните от понеделник до […]