Archive | 01.09.2022

Съобщение

Ръководството на ОУ „Христо Смирненски“ съобщава решение на Комисия за разглеждане на документите за длъжността „учител в начален етап“ Заповед № РД-10-739/22.08.2022г. (I етап) За II етап – Интервю с класираните на първи етап кандидати, са класирани следните кандидати: Вх. № ЛС-12-1999/26.07.2022г. Вх. № ЛС-12-1998/26.07.2022г. Вх. № ЛС-12-1983/13.07.2022г. Вх. № ЛС-12-1991/19.07.2022г. Вх. № ЛС-12-1982/13.07.2022г. Вх. […]