Archive | август, 2022

ОБЯВА

Основно училище „Христо Смирненски“, гр. Карнобат, обл Бургас гр.Карнобат  ул. „Христо Смирненски” №10 ;  hr_sm@abv.bg ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО Длъжност: ШОФЬОР НА УЧИЛИЩЕН АВТОБУС Работно време: ПЪЛНО (8 часа) Място на работа: ОУ „Христо Смирненски“, гр. Карнобат Изискуемо образование: СРЕДНО Изискване за трудов стаж: НЕ Изисквания за заемане на длъжността: Лицето […]