Archive | 15.07.2022

ОБЯВА

ОУ „Христо Смирненски“, гр. Карнобат, обл. Бургас, обявява свободна позиция за образователен медиатор по НП „Подкрепа на образователните медиатори и социалните работници” – 1 щатна бройка; 8 часов работен ден; 68,ал.1, т.1 1. Писмено заявление за кандидатстване с изписан телефонен номер за връзка; 2. Автобиография; 3. Копие от диплома за завършено образование; 4.Декларация по чл. […]