Archive | 12.07.2022

ОБЯВА Основно училище „Христо Смирненски“, гр. Карнобат, обл. Бургас ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТ Длъжност: УЧИТЕЛ В НАЧАЛЕН ЕТАП Работно време: ПЪЛНО (8 часа) Място на работа: ОУ „Христо Смирненски“, гр. Карнобат. Изискуемо образование: ВИСШЕ, степен „бакалавър“ или „магистър“, съгласно Наредба №15/22.07.2019г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите […]