Archive | 10.06.2022

ОТЛИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА НАЙ-МАЛКИТЕ В УЧИЛИЩЕ В НАЦИОНАЛНОТО СЪСТЕЗАНИЕ „АЗ ЩЕ БЪДА УЧЕНИК“

На 13.05.2022 год. с много вълнение и нетърпение девет деца от Подготвителната група в ОУ,,Христо Смирненски” с класен р-л Стефка Тонева, участваха в Националното състезание ,,Аз ще бъда ученик”. Децата трябваше да решават задачи по образователните направления – Български език, Математика и Околен свят. Малчуганите показаха отлични резултати. Четири от децата имат максимален брой точки […]