Archive | септември, 2019

ОБЯВА – РАБОТНО МЯСТО ЗА ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕДИАТОР

примерна длъжностна характеристика на образователен медиатор обява за работно място на образователен медиатор

ОТКРИВАНЕ НА НОВАТА УЧЕБНА 2019/2020 ГОДИНА

ДОБЪР ПРИМЕР

Четири момчета върнаха вярата ни, че нещо може да се промени към по-добро, а град, в който живеят и учат такива деца, има бъдеще! Чанко Няголов  – ученик в СУ „Христо Ботев“, Александър Атанасов, Тодор Христов, Самуел Филипов – ученици в ОУ „Христо Смирненски“ – седмокласници. В началото на работния ден на 30 август работещите […]