Archive | юли, 2019

ИЗБРАН ЗАЯВИТЕЛ ПО СХЕМА “ УЧИЛИЩЕН ПЛОД“ И СХЕМА „УЧИЛИЩНО МЛЯКО“ ЗА ДОСТАВКИ В ОУ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“

ЗАПОВЕД ЗАЯВИТЕЛ