135 години от Освобождението на Карнобат

На 23.01.2013 г. в навечерието на 135 години от  Освобождението на Карнобат групите по СИП „Традиции и ценности” и „Училищни медии” проведоха среща с уредника от Историческия музей в града – археолог Росица Христова. Срещата се проведе в кабинета по история в училището. На нея присъстваха преподаватели и ученици, които проявяват жив интерес към  историята и древността. Идеята на  срещата бе да се представи историческото минало на Карнобат и региона чрез средствата на археологията, а конкретната тема  бе  „Карнобатската селищна могила”.

 „Радостни сме, че пръв проучва тази могила още през 20-те години на миналия век тогавашният учител по история  и създател на  първата музейна сбирка в града Атанас Игнатиев Караиванов. Има сведения, че през1912 г. той е учител  в карнобатската смесена прогимназия „Княз Борис Търновски”, помещавала се в сградата, в която  учим  днес  и чиито продължители на  традициите сме ние. Със своите ученици Атанас Игнатиев  събира първите артефакти от могилата, експонирани по-късно заедно с други предмети в 24 витрини, разположени по коридорите на училището” –  сподели в началото на разговора  преподавателят по история г-жа Христина Славова.

Много увлекателен разказ за археологията  като наука, за  средствата и методите, с които тя си  служи,  представи пред аудиторията г-ца Росица Христова.

 

Темата бе илюстрирана с богат снимков и археологически материал, както и с мултимедийна презентация. От разказа присъстващите разшириха познанията си за неолита, за неолитната революция, за  халколитните  поселения на Балканите и за селищните могили в Карнобатския регион. Научиха и много нови и непознати неща  за погребалните  съоръжения и практики  в региона от времето на траките. 

„Мечтата ми бе да стана археолог”, -сподели г-ца Христова и добави с усмивка , че би се радвала , ако е  успяла да запали някого от присъстващите за каузата.

По време на срещата участниците имаха възможност да се докоснат до предмети и артефакти от каменно-медната епоха  – фрагменти от глинени съдове на  възраст  7-8 хиляди години, кремъчни и каменни оръдия на труда, мазилка от праисторическо жилище, както и да ги фотографират, като по този начин  отнесат  знанието и спомена за срещата.