ЗА БУДИТЕЛИТЕ С ЛЮБОВ

В навечерието на Първи ноември учениците от 5.б клас, с класен ръководител – госпожа Светлана Иванова, споделиха часа на класа с първокласниците в ОУ“Христо Смирненски“. На прага на светлия празник те поздравиха учениците от 1.а и 1.а клас. С рецитал и портрети петокласниците разказа на малките ученици за народните будители. Изпяха едни от най – хубавите възрожденски песни под акомпанимента на господин К. Йорданов. Учениците от 5.Б клас показаха чрез с отношение и знание как трябва да се почитат героите на родината.

Може да бъде изображение с 11 души, хора, които учат и болница
Може да бъде изображение с 7 души и цигулка
Може да бъде изображение с 4 души

Може да е творба на 15 души и текст, който гласи 'лоя'