ОУ “ Христо Смирненски“ участва във вечерта на презентациите, която се проведе на 27 октомври от 17.30 часа, в Камерната зала на НЧ “Д.Полянов – 1862г“. Събитието е посветено на 100 години от идеята за отбелязване на Деня на народните будители като общонационален празник и 30 години от реабилитацията на Деня на народните будители. Организатор на мероприятието е община Карнобат, дирекция „ОКМСД“.

В навечерието на 1 ноември, екип от учители и ученици при ОУ „Христо Смирненски“ имаха честта да представят своя поглед чрез презентация по темата “ Съвременните будители – учители“.

Може да бъде изображение с 5 души и изправени хора
Може да бъде изображение с 4 души, изправени хора и текст, който гласи 'патилата на поп стойко изпълнен драматизъм разговорамежду между в софроний врачански нашата иначе тозчас стра сторя? смъ рекох: ефенди, пи?амище света похвала полу'
Може да бъде изображение с 7 души и изправени хора
Може да бъде изображение с 4 души, изправени хора и на закрито
Може да бъде изображение с 7 души, изправени хора, на закрито и текст, който гласи 'патилата на поп стойко софроний врачански изпълнен сдраматизъм между двамата "житието: гяур! !Cera бързо премини нашата тозчас ще иотидеш сторя? смърт страх изсъхна устата можах продумам. само тол peKox. ефенди, пушка ище биеш non света похвала ue получи престоят престоятмкр му карнобатско помни своя род и език... Pixiz'