ДОМАШНА ЛАБОРАТОРИЯ

През изминалата седмица часовете по човекът и природата в 5.а и 5.б клас съчетаха в себе си теорията и експеримента. В импровизирана „Домашна лаборатория” петокласници с помощта на своя учител г-жа Елена Атанасова изследваха топлопроводимостта на предметите. С нагледни средства, които донесоха от домовете си, те сами се запознаха с проводниците и изолаторите на топлина. Любимите плюшени играчки на учениците се превърнаха във верни асистенти при провеждането на опитите. След като опознаха топлината като процес малките експериментатори се заеха да изучават водата. „Домашната лаборатория” в часа продължи с процеса дифузия. Опитите включиха измерване на температурата на съдове със студена, както и на съдове с топла вода. Когато теорията се онагледи с практически примери, всичко е по – интересно, запомнящо се и образователно. Поздравления за подготовката, изобретателността и свършената работа на петокласниците от двете паралелки по предмета човекът и природата.