„ЧЕТЕНЕТО ДАВА ВЪЗМОЖНОСТИ! „

Учениците от ЛК“Малкият принц“ и клуб „Посоки“ се включиха в Първия „Ден на четенето“. Училищната библиотека се превърна в място на интересна дискусия за възможностите от четенето. Участниците представиха своите любими книги. Споделиха кой е най – предпочитаният от тях жанр в литературата. В срещата взеха участие: г-жа Слава Маринова, г-жа Светлана Иванова и г-жа Димитрина Димова.
#Денначетенето#Четенетодававъзможности

Може да бъде изображение с 4 души, хора, които учат, книга и маса
Може да бъде изображение с 4 души, хора, които учат и маса
Може да бъде изображение с 5 души и хора, които учат