ЧЕТВЪРТОКЛАСНИЦИТЕ ЗАРАДВАХА ДЕЦАТА ОТ ПОДГОТВИТЕЛНАТА ГРУПА С МАРТЕНИЦИ

Учениците от 4.Б клас, с класен ръководител З. Драгова, , зарадваха с мартенички малчуганите от подготвителната група.

Може да бъде изображение с 7 души, изправени хора, седнали хора и на закрито
Може да бъде изображение с 9 души, изправени хора и на закрито