ЧЕСТИТ ПЪРВИ НОЕМВРИ – ДЕН НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ!

Първи ноември – празникът на българската духовност, беше отбелязан подобаващо в ОУ „Христо Смирненски“.

С беседа, презентация и решаване на работни листи, в първи „б“ клас бяха представени възрожденците, които с мисъл и слово, отдават младост, сили и живот за пробуждането на българския дух и националното осъзнаване на народа. Патриотичното възпитание от ранна училищна възраст е един от основните приоритети в дейността на учителите.

С беседа, презентации и радиопредаване, подготвено от шестокласници с ръководител г-жа Ненчева, беше отбелязан празника и в прогимназиален етап.

На 30 октомври в иновативен кабинет № 3 се проведе открито занятие със заглавие „Народни будители“. Часът, в който учениците от 5.б клас трябваше да покажат знанията си, бе различен не само поради мястото, на което се състоя в новото студио – клас „Език и слово“. Различаваше се, защото бе ръководен от двама преподаватели: г-жа Светлана Иванова / преподавател по български език и литература/ и г-жа Донка Христова / начален учител/. Темата не бе случайно избрана, а съобразена с датата 1 ноември. В навечерието на празника петокласници си припомниха за великите личности, които със силата на словото, мисълта и револвера защитават българската култура и история. След уводната част класът бе разделен на екипи с помощта на цветни картончета. Участниците от отбора на сините заеха местата си пред компютрите и се заеха със задачата да изготвят презентации за българските будители. Екипът на жълтите  застана на работната маса и заработи над игрословиците. Учениците от червения отбор се настаниха на уютния сет пред  дървото на радостта  и започнаха да подреждат изложба от портретите на великите личности. На белия отбор бе отредено мястото пред библиотечния шкаф, където ги чакаше папка „Народни будители“ с ресурси за направата на постер. След поставеното време за работа четирите екипа представиха изпълнението на поставените  задачи – фото изложба „Народни будители“, постер- плакат, решени игрословици и пет завършени презентации. Дени Красимирова демонстрира с гласово повикване в Google как може да се използват новите технологии при търсене на информация. Намерената от нея популярна  песен „Къде си вярна, ти, любов народна“ бе своеобразен поздрав за всички гости на занятието и предостави минути за размисъл в навечерието на Първи ноември. На финала на интерактивната среща учениците от 5.б клас дариха книги за библиотеката в студио – клас „Език и слово“, посветени на народните будители и великите личности на България.

С това събитие се постави началото за много интересни, различни, иновативни и образователни часове в двата кабинета – студио – клас „Език и слово“ и студио – клас „Природни науки“.