ЦВЕТНА ГРАДИНКА В УЧИЛИЩЕ

Мероприятието бе организирано и проведено от клуб“ Аз и светът около мен“.