ФИНАЛИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОГРАМА „УЧИЛИЩА ЗА ПРИМЕР“ НА ФОНДАЦИЯ „ЗАЕДНО В ЧАС“

След две години целенасочени усилия по ключово направление „Благосъстояние на цялата училищна общност“, в периода 25-26.03.2024г., в ОУ”Христо Смирненски” се осъществи финалното менторско посещение по програмата. Последните две открити образователни практики се осъществиха в две паралелки от първи и седми клас. В 1.Б клас наблюдаваният урок бе по математика. В 7.Б клас изнесеният урок бе обобщителен със заглавие „Език свещен”. Дейностите бяха отлично организирани от педагогическите специалисти – Б.Стоилова и Св.Иванова. Учениците учеха забавно, работеха в екип и преживяха много емоции, които правеха учебната дейност по-интересна и привлекателна.

За колектива и ръководството на ОУ”Христо Смирненски” бе удоволствие да отвори вратите на класните си стаи за по –добра комуникация и израстване на професионалната училищна общност.