УЧИЛИЩНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

В ОУ „Христо Смирненски” през месеците март-април бяха проведени различни дейности по английски език с цел мотивиране на интерес у учениците към езика, развиване на уменията говорене и изява пред публика.
След усилена подготовка в продължение на месеци в училищния кръг на състезанието по правопис на английски език участваха 30 ученици от 4. до 7. клас, докато останат двама победители.На регионалния кръг в Сливен Даяна Радева от 7.а и Петър Крумов от 4.б клас достойно представиха училището. Последва подготовка за друго училищно състезание, организирано от преподавателите по английски език. В състезанието участваха отборите на ученици от 6. и 7. клас, които трябваше да говорят само на английски език. Двата отбора завършиха наравно, доволни от участието си и с желание да се състезават пак.