УСПЕХ НА МЛАДИТЕ МАТЕМАТИЦИ

Наградените ученици в пролетния кръг на международния турнир ,,Математика без граници“.

Може да бъде изображение с 11 души, изправени хора и на закрито