УРА, ЛЯТО!

15 септември се превърна в събитие за учениците от ОУ „Христо Смирненски“. На този ден се проведе церемонията „Ученик на годината“, групите по интереси към проект „Твоят час“ презентираха дейността си и бяха изпратени седмокласници.