ТЪРСАЧИ НА СЪКРОВИЩА

Учениците бяха част от много интересен и различен урок по география и икономика. Темата на занятието „Търсачи на съкровища“, сама по себе си загатваше за авантюрата, която предстоеше на петокласници. Госпожа Атанасова раздели класовете на отбори. Правилата на играта бяха следните:
– в началото на часа съкровището, което ще е обект на търсенето, трябваше да бъде скрито.
– отделните екипи съставят карта с маршрут до мястото на съкровището.
Готови за преследването отборите размениха картите си и се впуснаха в географската надпревара. По пътя търсачите се забавляваха и вложиха цялата си емоция, креативност и знания за постигането на крайната цел на часа. На финала всеки търсач получи сладка и заслужена награда – шоколадов бонбон.