ТРЕНИНГ „РАБОТА В ЕКИП“

Да се работи в екип е предизвикателство на духа и част от личностното развитие. Екипът е група от хора с обща цел, които имат възможността да разгърнат вътрешния си потенциал, да демонстрират силните си страни, да обогатят умения и компетенции. Екипът е и проблем за разрешаване: трениране на лидерските умения на всеки един, способността за социално включване, дисциплиниране на конфликтните или консенсусните намерения.
На 8.05.2018г. в кабинета „Език и Слово” на ОУ „Христо Смирненски”, Карнобат, се проведе тренинг в рамките на ЧК с 5 а клас по покана на класния ръководител Елена Атанасова. Фасилитатор на тренинга беше Слава Маринова – педагогически съветник/ психолог в училище.
Как да бъдем по-ефективни, да работим за осъществяване на общата цел, да сработваме характери и лични стратегии в името на екипната цел, да запазваме идентичността си като решаваме възникнали конфликти? Работа като елемент от пъзел – основна мишена на тренинга, чрез забавни и обучаващи децата игри, беше работата по време на тренинга.