ТРЕНИНГ „ПРИЯТЕЛСТВОТО“ В ПОДГОТВИТЕЛНАТА ГРУПА

На 24.02.2022 година се проведе тренинг на тема „Приятелството“ на педагогическия съветник, г-жа Атанаска Михайлова, с децата от Подготвителната група. Темата бе избрана специално, като продължение на инициативите свързани с международния ден на розовата фланелка в ОУ“Христо Смирненски“.Малчуганите разиграха ролеви игри и дадоха определение на думата приятелство по чисто детски начин. Целта на тренинга е превенция на агресията при децата в училище и изграждане на умения за приятелски взаимоотношения!

Може да бъде изображение с 5 души, дете, изправени хора, седнали хора и на закрито
Може да бъде изображение с 5 души, дете, седнали хора, изправени хора и на закрито