ТРЕНИНГ ПО ПРОГРАМАТА „ТАРАЛЕЖИ“

Тренинг по програма „Таралежи“ по проект „Safe community – safe children“ с участието на 7.а, 7б. и 6.б клас
Проектът е по инициатива на Асоциация „Деметра“, гр. Бургас и висшите училища – БСУ, БУ „Асен Златаров“, ПУ „Паисий Хилендарски“. Провежда се в ОУ „Христо Смирненски“ чрез посредничеството на ръководството, педагогическия съветник и класните ръководители.
Програмата е насочена към превенция на сексуалното насилие и злоупотреба с деца и младежи.
Целта е предпазване на децата от различните видове насилие и злоупотреба чрез информиране за видовете насилие, умения за разпознаване на ситуации на насилие, в което попадат, самопознание и себеутвърждаване.
Тренингите се водят от студенти в Университетите по специалностите Психология, Социални дейности, Социална педагогика. Провелият се тренинг премина при висок интерес и активно участие от страна на учениците от ОУ „Христо Смирненски“.