ТРЕНИНГ НА ТЕМА „ТРИЪГЪЛНИКЪТ – РОДИТЕЛИ-УЧИТЕЛИ-УЧЕНИЦИ“

Проблемите не са само за големите. С тях се сблъскват и децата. Основна задача на учители и родители е не просто да ги избавят, а да им помогнат да се справят с тях. Как общуват помежду си? Какви са техните чувства? С кого избират да бъдат приятели? Кои са факторите за тяхното поведение? Участват ли в конфликти? Това бяха част от въпросите за размисъл и дискусия, които г-жа Слава Маринова, педагогически съветник, отправи към родителите на 2.б клас тази вечер. В СТУДИО-КЛАС „Език и слово“ бе проведен тренинг на тема: Триъгълникът – родители-учители-ученици. Споделените мисли и диалогът по време на тренинга показаха, че той е успешна и ползотворна форма за взаимодействие. ОУ „Христо Смирненски“ признава първостепенната роля на семейството по отношение на образованието на децата и тренинги като този дават възможност за пълноценното включване на родителите като партньори в образователния процес. Благодарим на г-жа Слава Маринова за предоставената информация и за подкрепата!