ТОЛЕРАНТНИ В БОГАТСТВОТО ОТ МНОГООБРАЗИЕ

Дефиле на думи, свързани с толерантността, беше организирано в групата по гражданско образование, с ръководител, главен учител Д. Христова. Участниците представиха сами себе си чрез ЖИВИ проекти. Обясниха избора на думите, които изрисуваха върху тениските си, в партньорство със своите родители. Напомниха ни, че всеки има право да бъде обичан, че трябва да сме справедливи към всички, различни от нас и да зачитаме личността на всеки.

Може да бъде изображение с 1 човек, дете, дърво и текстово съобщение
Може да бъде изображение с 1 човек, дете и текстово съобщение
Може да бъде изображение с 1 човек, дете, сърце и текстово съобщениеМоже да бъде изображение с 1 човек и текстово съобщение
Може да бъде изображение с 1 човек, дете, дърво и текстово съобщение
Може да бъде изображение с 1 човек, дете, дърво и текстово съобщение
Може да бъде изображение с 1 човек, дете, дърво и текстово съобщение