ТЕМАТИЧНА РОДИТЕЛСКА СРЕЩА В 7. КЛАС

ОУ „Христо Смирненски” проведе издание на традиционните тематични родителски срещи в седми клас. Дискусионната работа беше посветена на Деня на толерантността и я нарекохме „Общуване в семейството. Изкуството да разговаряш с детето си”. На срещата присъстваха родители, децата им и класните ръководители. Гост-фасилитатор беше педагогическия съветник/психолог на училището Слава Маринова.
Интересни и вълнуващи бяха гледните точки и техния сблъсък, което е предизвикателство за толерантността между нас. Събитието се радва на интерес в родителската общност на седмите класове. Развитието и възпитанието на децата ни е вълнуващо и отговорно преживяване. То трябва да се осъществява разумно, балансирано и да доведе до щастливо съжителство.