ТВОРЧЕСКА ДОМАШНА РАБОТА

Седмокласници изучават особеностите на медийната комуникация. За да разчупи теорията, преподавателят им по БЕЛ Светлана Иванова, реши да ги провокира с практическа и творческа домашна работа. Учениците от 7.Б клас имаха за цел да подготвят и реализират интервю, тъй като то е от жанровете на медийния текст. Класът е разделен на екипи, които да свършат поставената задача в срок. Екипите влязоха в стилистиката на жанра, добавиха и доза художественост в образите, които представят. За пореден път те доказаха, че са много креативни в идеите си, амбициозни в начинанията си, истински професионалисти и звездни репортери.

https://www.facebook.com/277738818955128/videos/613354726002985

https://www.facebook.com/277738818955128/videos/248317969940511

https://www.facebook.com/277738818955128/videos/648183612504356