Сърфирам безопасно

На 04.12.2012 г. по покана на Слава Маринова – педагогически съветник и под егидата на Училищната комисия за превенция на насилието се проведе среща с представители на ГДБОП – Димитър Цивков и Цветелина Рандева по темата: „Кибертормозът и поведение за предпазване”  с 5. и 6. клас.

 

На 25.02.2013 година се проведе кръгла маса на тема „Сърфирай безопасно“ . Участниците бяха учениците от СИП Информационни технологии с ръководител Донка Христова, представители на УП, учители, родители, г-жа Слава Маринова – педагогически съветник, представител на ДПС.