СЪОБЩЕНИЕ

Поради ниските температури и затрудненията при предвижване  по улиците и тротоарите на 28.02.2018г. и на 01.03.2018г. учебните часове ще започват в 8.00 часа.

Учениците от първа смяна трябва да са в училищната сграда в 7.50 часа.

Учебните часове ще бъдат по 35 минути, междучасията по 10 минути, голямото – 20. Смяната ще приключи в 12.30 часа. Класните ръководители да информират родителите и учениците.

Втора смяна ще започва в 13.30 часа. Часовете ще бъдат по 30 минути, междучасията по 10, голямото междучасие – 20.

Часовете ще приключат  в 16.50 часа.

от ръководството на училището