СРЕЩА С ОТДЕЛ „БОРБА С НАРКОТРАФИКА“ В МИТНИЦА „АЕРОГАРА СОФИЯ“

Началникът на отдел „Борба с наркотрафика“ в Митница „Аерогара София“ Стефан Бакалов и неговият екип, заедно със специално обученото митническо куче Епси, гостуваха на учениците от град Карнобат по покана на местния Районен съд. Инициативата е в изпълнение на съвместна образователна програма на Висшия съдебен съвет и Министерство на образованието „Съдебна власт-информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ за учебната 2017/2018 г.

Началникът на отдел „Борба с наркотрафика“ на митница на софийското летище Стефан Бакалов запозна учениците с функциите и дейността на митническите служители в борбата срещу наркотиците, какви са видовете наркотици, рисковете за здравето и живота от употребата им. Учениците влязоха в ролята на митничари и тестваха с полеви наркотест различни наркотични вещества. Те се запознаха с техники за самоотбрана и получиха полезна информация как да се предпазват от опити за „зарибяване“ с наркотични вещества.

Стефан Бакалов отговори на много въпроси на учениците, свързани с откриването на различни видове наркотици и как се обучават митническите кучета.