СРЕЩА НА ДОБРОТВОРЧЕТАТА

На 16 февруари, по инициатива на Д. Христова – главен учител в ОУ „Христо Смирненски“ беше организирана и проведена Среща на добротворчетата. Участваха представителни екипи от 1 до 4 клас, ученици от СУ „Христо Ботев“, образователни медиатори и представители на Училищния парламент от двете училища. Специални гости на събитието бяха директори на детските градини, г-жа Веселка Тодорова – ст. експерт Обществени науки, гражданско образование и религия от РУО БУРГАС. Малките добротворци споделиха образователни и възпитателни дейности, свързани с добрините в клас, опазване на природата, благотворителни каузи и тематични дни. Ключовите думи на срещата бяха: обич, благодарност, прошка, доброта, доверие.

След първата част – „Добротворчета в действие“, срещата продължи с втора – практическа част, под формата на тренинг с тема „Скъсано сърце“. Участниците споделиха за грубостите и моментите на агресия в училище, мисли за доброто, работиха в екип, изразяваха благодарност. Финалът на събитието стана творческа изложба с послания от всеки участник, отправени към бъдещето! Ръководството на училището изказва благодарност на всички ученици и учители, които взеха участие в срещата!

В навечерието на 17 февруари – Международният ден на спонтанните жестове на доброта, ви казваме: ДОБРОТАТА ЩЕ СПАСИ СВЕТА! БЪДЕТЕ ХОРА!

Може да бъде изображение с 4 души, изправени хора и на закрито
Може да бъде изображение с 9 души, дете, изправени хора и на закрито
Може да бъде изображение с 8 души и изправени хора
Може да бъде изображение с 6 души, дете, изправени хора, седнали хора, на закрито и текст, който гласи 'добрата книжка добрата KA кни добрата книжка A NL YES NO'
Може да бъде изображение с 2 души, изправени хора и на закрито
Може да бъде изображение с 2 души, дете, изправени хора, на закрито и текст, който гласи 'казват, че няма малко или голямо добро. всеки aKT доброта достатъчно сам no себе важно правим добро, без да очакваме нещо само одинат доброто направиш нещо някого и той чувства добре след твоите действия! ce добротата спаси света!'
Може да бъде изображение с 4 души, дете, изправени хора и текст, който гласи 'всеки aKT на доорота достат dчно ценен COm си. важно e да правим добро, без да очакваме нещо в замяна, не само B един ден от годината. доброто да направиш нещо за някого и той да ce чувства добре след твоите действия! добротата ще спаси света! CUPTHOUGLAT Mp'
Може да бъде изображение с 3 души, изправени хора и на закрито
Може да бъде изображение с 4 души и изправени хора
Може да бъде изображение с 3 души, дете, изправени хора и на закрито