ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“ има статут на иновативно училище от 2017 година.

Педагогическият екип работи по иновациите:

  • ТИМ-КЛАС в начален етап на обучение;
  • СТУДИО-КЛАС в прогимназиален етап на обучение.

Реализирането на иновативни практики в обучението имат следните цели:

– разчупване на традиционното преподаване и изменението на образователната  среда  за постигане на добри резултати в учебните часове;

– стимулиране на интеракцията между ученици и преподаватели;

– активно включване на учениците в процеса на преподаване и обучение и  подготовката им за всякакви житейски ситуации, съобразно възрастовите им характеристики.

Специализираните  и целенасочено организираните ситуации и взаимодействия, в които обучаемите чрез преживяване и емоционална рефлексия /осъзнаване на свръх чувства и емоции/, придобиват знания и умения, са  част от иновациите в часовете.

Чрез използване на различни методи и средства в  обучението: подпомагане на учениците в процеса на усвояване на света чрез  прилагане на конкретен опит – актът на учене започва с опита „тук и сега“, ситуационни методи  /свързани със стимулиране оригиналността на мисленето, изказването на мнение, тълкуване и оценяване на алтернативни и нестандартни мнения/, изработване на мисловни карти, съотнасяне на литературни епохи с исторически събития, осъществяване на междупредметни и социокултурни  връзки,  дебати, дискусия, проектна работа,  мултимедийни презентации, ролеви игри, географски и исторически пътешествия, интердисциплинарен подход и разнообразни езикови, творчески и изследователски задачи  се постигат гъвкавост и креативност.  Използването на образователния софтуер Mozabook, Google Classroom, Thinglink, Meme generations , ToonyTool  и много други Google инструменти допринася за  интереса, подготовката и работата в учебните часове, заниманията по интереси и извънкласната дейност в училище. Постерните сесии, викторините, студиата, състезания, тренингите и   откритите  занятия  пред  учители и родители  развиват познавателната  активност и устойчивото внимание на учениците. Създават ситуации, които  включват всички ученици в процеса на учене,  мотивират ги, надграждат силните им страни.

Иновативното образование е път към успех и бъдещ просперитет както за учениците, така и за учителите.

Интердисциплинарни уроци в 6 клас, Български език и Английски език, преподаватели – Светлана Иванова и Жана Статева:

Интердисциплинарни занятия, проведени в СТУДИО-КЛАС – учене чрез театър и екипна дейност – 2 клас, преподаватели Д. Христова, П. Лолова

Иновативни моменти в обучението по околен свят – 2.б клас

„НЯМА ТАЙНИ В БИЗНЕСА“ – ИНОВАТИВНО ЗАНЯТИЕ ПО ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

Днес учениците в 6.а, 6.б и 6.в клас показаха какво са научили в часовете по ТП. Учениците бяха разделени в три отбора. Екипите демонстрираха завидни умения и знания в часа по технологии. Шестокласниците превърнаха стаята по интереси в истинска градска бизнес зона.Бяха обособени различни кътове – ресторант,архитектурно бюро и редакцията на вестник. Преди да се захванат със същинската си дейност младите бизнесмени решаваха кръстословица и две главоблъсканици, изцяло подчинени на темата „Предприемачество“. Всички се справиха блестящо с поставените задачи и уверено се захванаха със следващите предизвикателства. Екипът от ресторантьори подготви вкусни и красиви сандвичи. Архитектите направиха макет на зоокът. Репортерите и журналистите издадоха вестник с най -важните моменти в училище. И трите отбора бяха подготвили своя реклама като обявиха ,че при тях няма свободни работни места. Финала на урока бе сладък, защото г-жа Атанасова почерпи всеки ученик с шоколадов бонбон. По този начин бе отпразнуван предприемаческият нюх и дух в 6.а, 6.б и 6.в клас.

ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРЕН УРОК В 6.Б КЛАС „В ТЪРСЕНЕ НА ПРЕВОДА“

Студио-клас „Език и слово“ стана арена, на която стъпиха два езика – български и английски. Като предмет на преводен текст бе разказът „Косачи“ на Елин Пелин. Богатството на лексиката в българската художествена литература и съответствията на английски език предизвикаха шестокласници да се впуснат в едно истинско приключение из дебрите на превода. Различни интерактивни упражнения присъстваха в този час. Учениците използваха Google Classroom , за да отговарят на поставените задачи от г-жа С. Иванова и г-жа Ж. Статева. Отборите работиха отговорно, задълбочено и ползваха различни приложения на смарт телефоните.

УРОК С РАЗШИРЕНА РЕАЛНОСТ ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ В 5.Б КЛАС

Първо разширихме реалността, а после я уловихме с длани. Експериментатори.

ИНОВАТИВНО ЗАНЯТИЕ ПО БЕЛ В 6. КЛАС

В Националната седмица на четенето шестокласници четоха познати творби по един различен, интересен и иновативен начин. В часовете по български език и литература учениците от 6.а и 6.б клас за първи път работиха с облачните технологии. Google Classroom бе успешно изпробвана. Техният преподавател Светлана Иванова ги присъедини към виртуалните класни стаи и задачите в курс „Шести а“ и „Шести б“ клас. Най – забавно бе изработването на meme с цитати от любимите книги. В края на занятието всички бяха единодушни, че отново ще „летят в облаците“ .

ИНТЕРАКТИВЕН УРОК ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА В СТУДИО-КЛАС „ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА“

Открит интерактивен урок по български език и литература, с иновативни елементи, бе проведен в СТУДИО-КЛАС „Човекът и природата“. В него взеха участие учениците от 2.б клас с преподавател Д. Христова. Второкласниците показаха своите знания за строежа на родния език. Те имаха удоволствието да попаднат в интересна „бърканица“ на звукове, думи и изречения. Влязоха също така в ролята на редактори и в обувките на компютърните художници. Сътвориха красива компютърна  графика на тема „Есен“. Не забравиха да помогнат на свой връстник, който допуска правописни грешки. Работиха в екип и в края на часа се самооцениха. В урочната дейност бяха демонстрирани иновативни техники с приложение на съвременни технологии.

ЕКСПЕРТНА ПРОВЕРКА ОТ МОН – МОНИТОРИНГ ЗА АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ВЪВЕДЕНАТА ИНОВАЦИЯ „СТУДИО-КЛАС“

В ОУ „Христо Смирненски“ бе направена експертна проверка от МОН и представител на РУО гр. Бургас. Училището е сред 185-те учебни заведения в страната, получили статут на иновативно през 2017 г. Мониторингът има за цел да извърши анализ и оценка на въведената иновация СТУДИО-КЛАС и готовността на педагогическия екип и ученическата общност да участват в реализиране на проектната идея. Освен документацията по проекта, експерти от МОН наблюдаваха урок по литература, който представи иновативни модели на преподаване и учене. В него взеха участие ученици от пети „б“ клас с преподавател Светлана Иванова. Бяха представени и добри практики на преподаватели от 2 до 7 клас, които са част от екипа за въвеждането на иновацията. Благодарим на всички участници в проекта, чиято дейност допринася за провеждането на иновативните практики в класната стая, промяна на образователната среда и методите на обучение в ОУ „Христо Смирненски“!

ИНОВАТИВЕН УРОК ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА „БЕКТРЕЙЛЪР“

Иновативен урок по литература на тема „Буктрейлър“.  Учениците от 5. а и 5.б клас бяха разделени на екипи и имаха за задача да направят трейлър на изучено произведение в часовете по литература. Буктрейлърът може да се определи като кратко (2-3-минутно) самостоятелно мултимедийно произведение върху книга. Това е нов начин за удовлетворяване на читателските очаквания, за скъсяване на дистанцията между книгата и останалите медии, между книгата и нейните (особено младите) читатели. „Тримата братя и златната ябълка“,“Котаракът наставник,или Котаракът в чизми“, „Грозното патенце“ и „Похитителят на мълнии“ бяха литературните творби, върху които петокласници разгърнаха целия си творчески потенциал. Те с много хъс, енергия и страст се превърнаха в сценаристи, режисьори и артисти, за да превърнат задачата си в реалност.

ИНОВАТИВЕН УРОК ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА „СЪДЕБЕН КАЗУС“

Учениците от 5.а и 5.б клас, се превърнаха в съдии, обвинители, защитници, свидетели и съдебни заседатели. В импровизиран съдебен процес те обсъждаха казус свързан с героя от произведението – котарака в чизми. Всеки екип представи свое становище по проблема. По казуса „За или против котарака“ бяха приложени доказателства и разпитани свидетели. Различните групи пледираха „виновен“ или „невинен“ според своята убеденост. Като на истински съдебен процес съдът на 5.а клас произнесе присъдата : “ Осъжда обвиняемия на три години обществено полезен труд в социален дом за възрастни хора и го задължава да върне присвоената земя от човекоядеца на селяните.“ Присъдата на 5.б клас бе по- сурова : „10 години затвор при строг режим и 3 години обществен труд в училище.“ Браво на класовете за креативността, отличната работа и харизматичното присъствие в часа по литература. Бяхте страхотни!

ОТКРИТА УРОЧНА ДЕЙНОСТ В СТУДИО-КЛАС

В ДНИТЕ НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ, КОИТО СЕ ПРОВЕЖДАТ  ВСЯКА УЧЕБНА ГОДИНА,

се проведе открита урочна дейност в иновативните кабинети – СТУДИО-КЛАС „Език и слово“ и СТУДИО-КЛАС „Човек и природа“. Различната образователна среда, възможностите за мобилност на учениците, екипната работа, играта като метод, заложените ситуации за по-ефективно и качествено общуване между учители и ученици и съвременните технологии в обучението допринесоха за представянето на нови дидактически модели на учене и преподаване.

Ръководството на ОУ „Христо Смирненски“ благодари на всички родители и приятели на класовете, които посетиха откритите уроци и проявиха интерес към иновативните процеси в класните стаи!

Момент от интердисциплинарен урок – околен свят и литература, проведен във 2. а клас, с учители Роза Балева и Петя Русева. Работа с образователния  софтуер Mozabook и интерактивен дисплей.

„Професиите – необходими и полезни“ – интегриран урок – математика -околен свят – във 2. б клас с учители – Г. Стайкова и А. Чанева. Екипна дейност и съвременни технологии в обучението.

Открито занимание по интереси в 1.а клас, с класен ръководител Румяна Денева. Тема на заниманието: Пролет в родния край.

Работа по проект и екипна дейност.

„Пролет в детската градина“ – представителна изява на подготвителната група с учител Стефка Тонева – пред родителската общност.

„Водата е живот“ – открито занимание по интереси в 1.б клас, с класен ръководител Донка  Христова, посветено на Световния ден на водата. Послание: „Пазете водата, тя е безценна!“

Дрес код: сини блузи

Социално-психологичен тренинг в 4.а и 4.б класове с класни ръководители – И. Димитрова и З. Драгова. Тема: Аз започвам от моето име.

Фасилитатор: пед. съветник Слава Маринова

Интердисциплинарен урок – литература-английски език в  3.б клас

с учители – Т. Радева и Ж. Статева

Тема „Пролет иде“

Интердисциплинарен урок – литература и музика на тема „Фолклор. Фолклорен календар. Фолклорна Родопска област“  в 5.а клас. Учители: Светлана Иванова и Мария Грудова.

Открито занятие  по математика пред родители  с ученици от 5. и 6. клас „Математиката – полезна и забавна“ с учители: М. Овчарова и М. Сачанова. Акцент върху приложния характер на математиката.

Открит урок по география и икономика в 6.в клас на тема „Да посрещнем гости от Азия“ с учител Елена Атанасова.

Интердисциплинарен урок по география и икономика, история и цивилизация и гражданско образование  в 7. в клас на тема: Децата по света ( минало и настояще). Учители: Христина Славова и Елена Атанасова. Мото на урока: „Децата – най-голямото богатство”.  Използвани екипна работа, географска задача за изчисляване на разстоянието от България до съответните точки на света, постери, презентации, разкази, кръстословици, облекло от отминалите епохи, „Домашна работа за отличен”, свързана с „Конвенцията за правата на детето” финална задача – релакс.