СЕДМИЦА НА ЛЕВСКИ В 4.Б КЛАС

Учениците от 4.б клас с класен ръководител г-жа Д. Христова и учител г-жа П. Лолова посветиха тази седмица на Васил Левски. Те почетоха паметта на Апостола с редица събития. Участваха в литературна дискусия след четене и разглеждане на разказа „Апостола в премеждие“ на Иван Вазов, изработиха постер и кът за Левски в училищния коридор с важни факти от живота на Дякона, оцветяваха моменти от неговата революционна дейност. С огромно вълнение посетиха НЧ „Димитър Полянов 1862“, за да изгледат филм за Левски и бяха активни участници в проведения разговор за великия българин, рецитираха стихове, разказваха наученото за него. Попитани в камерната зала на читалището, какво е за тях Левски – как ще отговорят с една дума, те споделиха:
България!
Свобода!
Герой!
Смел!
Честност!
Справедливост!
Република!
Безстрашие!
Подвиг!
Безсмъртие!
Може да бъде изображение с 7 души
Може да бъде изображение с 8 души, дете, стоящи хора и на закрито
Може да бъде изображение с един или повече хора и стоящи хора
Може да бъде изображение с 4 души, стоящи хора и на закрито
Може да бъде изображение с 2 души, седнали хора и на закрито
Може да бъде изображение с 5 души
Може да бъде изображение с 2 души