СВЕТОВЕН ДЕН НА ДУМАТА „БЛАГОДАРЯ“

11 януари, е Световният ден на думата “благодаря”. Училищният парламент отбеляза събитието в училище.

Най-любезният ден е обявен на 11 януари 1994 г. по инициатива на ЮНЕСКО и ООН.Иван Вазов първи казва „благодаря“. Българската дума “благодаря” е наистина уникална. Няма я у другите славянски езици, появява се през февруари 1916 година. Дотогава на български се е казвало “сполай”, което е гръцкото “еси пола ти” (буквално “за много години”).Думата “благодаря” е употребена за първи път от народния поет Иван Вазов в стихотворението “Благодаря ти, Боже”, публикувано през февруари 1916 г., и неслучайно е толкова красива и няма аналог в никой друг славянски език.

Няма я даже в т.нар. македонски и може би е маркер, който различава истинския български език от всякакви други. На руски се казва “спасибо”, което е “спаси, Бог”, на сърбохърватски (бошняшки) – “хвала”, на чешки – “дик”, на полски – “дженкуем”.“Благодаря” е повече от дума. Тя е отношение и стимул, казват приложните психолози. Днес е най-любезният ден в годината, защото целият свят празнува вълшебната дума “благодаря”. А целта е да напомня на жителите на планетата високата стойност на учтивостта, добрите нрави и умението да изкажеш на другите благодарност за добрите им дела.

Благодарността е най-здравословната от всички човешки емоции. Колкото повече се изразява благодарност за това, което притежаваш, толкова по-вероятно е в бъдеще да се увеличи това, за което да благодариш.

Може да бъде изображение с 7 души и изправени хора
Може да бъде изображение с 12 души, дете, изправени хора и на закрито
Може да бъде изображение с 9 души, дете, изправени хора и на закрито
Може да бъде изображение с 8 души, дете, изправени хора, седнали хора и на закрито