ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

ЗАПОВЕД ПРОЦЕДУРА – ПЛОД и МЛЯКО

ОБЯВЛЕНИЕ – ПЛОД и МЛЯКО

–––––––––––––––––––––––––-

ОБЯВА  – Доставчици за изграждане на интернет безжична мрежа.

СЪОБЩЕНИЕ

Определяне на изпълнител на „Доставка на учебници и учебни комплекти за безвъзмездно ползване за ІІ и VІ клас за учебната 2017/2018 година“.
Краен срок за подаване на оферти: 24.08.2017 г., 14,00ч.
Решение № 1135/18.08.2017 г.

РЕШЕНИЕ

Покана 1

Покана 2 

Покана 3

Покана 4

ДОКУМЕНТИ КЪМ ПОКАНИТЕ

 

ПРОТОКОЛ НА КОМИСИЯ ЗА ДОСТАВКА НА УЧЕБНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2017 – 2018 ГОДИНА

СЪОБЩЕНИЕ

          Определяне на изпълнител на „Доставка на учебници и учебни комплекти за безвъзмездно ползване за учебната 2017/2018 година“.          Краен срок за подаване на оферти: 05.05.2017г., 16.30ч.
 Решение №829/20.04.2017г. решение
 ПОКАНИ до издателствата от 20.04.2017г.  покани
 ДОКУМЕНТИ към поканите  документи

 

ПРОТОКОЛ ОБЗАВЕЖДАНЕ

Обществени поръчки

Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Техническа спецификация

Декларации и Образци

договор

указания за участие.

обява

ПРОТОКОЛ ОБЗАВЕЖДАНЕ