ПРОЕКТНО-БАЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ В ШЕСТИ КЛАС. „РОДНОТО МЯСТО НА БАБА И ДЯДО“

В час по български език и литература се запознахме с родните места на бабите и дядовците на шестокласниците. Поставената домашна работа и последвалата дискусия имаха за цел да провокират учениците от 6.а и 6.б клас да създадат текст от научната сфера на общуване. Изготвените проекти бяха интересни, разнообразни по форма, но най-вече издържани в стила на научния текст. Информацията за „Родното място на баба и дядо“ съдържаше полезни факти, древни имена и снимки от отделни региони.