ПРОЕКТНА РАБОТА ПО МАТЕМАТИКА В ШЕСТИ КЛАС

„Има много изкуства, които украсяват ума на човека. Нито едно от тях не го украсява и разхубавява така, както изкуствата, които се наричат математически.“ Х. Билингзли. По зададен математически проект „Декартова координатна система“ шестокласниците рисуваха този път с координати на точки в равнината. Темата „Декартова координатна система“ от учебното съдържание по математика в 6 клас дава много добри възможности за това. Готовите проекти са изложени, от г-жа Тошка Русева, във фоайето на училището в интересна изложба.

Може да бъде изображение с на закрито