ПРОЕКТИ

ПРОЕКТИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2023-2024 ГОДИНА

Проект „ТИМ-КЛАС“  – ОУ „Христо Смирненски“ – реализиране на дейности като иновативно училище – трета година за периода 2021-2025 година

Проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г.

НП „Заедно в изкуствата и спорта“

НП „Без свободен час“

НП „Успех за теб“

НП „Ученически олимпиади и състезания“

НП „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“

НП „Подкрепа за личностното развитие на децата и учениците“ –

Модул 2. Училище без агресия за сигурна училищна среда 

Проект по EVN

Проект „Училища за пример“ на Фондация „Заедно в час“

Спечелени и реализирани проекти по програми през периода 2021/2022 учебна година:

– Национална программа «Иновации в действие»;

–  Национална програма „Ученически олимпиади и състезания“Модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученически олимпиади“ 2021/2022 – Гражданско образование;

– Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“ – Модул „Културните институции като образователна среда“-  „Да опознаем Странджа и нейните забележителности”;

           – Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“ – шкафове за зареждане на техника; интернет свързаност; електронен дневник; интерактивни дисплеи;

– Национална програма „Без свободен час“- Модул 1;

– НП „Отново заедно“;

– Национална програма „Заедно за всяко дете“- Модул „Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот” (нов, 2022 г.);

– Национална програма „Подкрепа на образователните медиатори и социалните работници”(нов, 2022 г.);

– Национална програма „Заедно в изкуствата и в спорта“- Модул 1- Изкуства (нов, 2022 г.) и Модул 2 – Спорт.;

– Проект „Подкрепа за успех“;

– НП „Oптимизиране на вътрешната структура на персонала“;

– Програма “Училища за пример” на фондация “Заедно в час”.

Проект-Равен-достъп

СПЕЧЕЛЕНИ ПРОЕКТИ ПО НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

1. Национална програма „Ученически олимпиади и състезания“ – Модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади“

група по Гражданско образование – първи клас, ръководител на проекта З. Драгова

група по Гражданско образование – втори клас, ръководител Д. Христова

2. Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“- Модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците“ и Модул „Подобряване на условията за експериментална работа по природни науки“

Отпуснати средства за оборудване на зала по интереси в размер на 9.830 лв. – в процес на реализация

3. Национална програма „С грижа за всеки ученик“ – Модул 1 „Осигуряване на допълнително обучение на учениците от началния етап на основното образование за повишаване на нивото на постиженията им по общообразователна подготовка“

4. Проект  на EVN България „Часът на Иви и Енчо“

В основата на проекта е залегнала програма за обучения по енергийна ефективност. В България инициативата стартира през 2009 година. ОУ „Христо Смирненски“ е част от проекта вече 8 години.Награди от Национален конкурс „Обичам те, море“ Варна 2018 година на литературен клуб „Малкият принц“ с ръководител Светлана Иванова
1 награда за стихотворение – Пламена Пламенова Дойчева
1 награда за есе – Нана Радостинова Цонкова
3 награда за стихотворение – Петко Ивайлов Русев
Поощрителни награди за Руслана Станимирова Стоянова и Габриела Георгиева Тончева. Браво! Пак сме на призовите места!

–––––––––––––––––––––––-

Награждаване на конкурса „Безгрижно детство“ ЦОП гр. Карнобат

Участваха ученици от литературно ателие „Компас“ с ръководител Виолета Терзииванова, литературен клуб „Малкият принц“ с ръководител Светлана Иванова, клуб „Изобразително изкуство“ с ръководител Радослава Рачева.

–––––––––––––––––––––––-

Четвъртото предаване на училищна телевизия „Утро“ – група по интереси по проект „Твоят час“ на МОН с ръководител Стефка Комбакова е факт.

–––––––––––––––––––––––-

Награди за клуб „Малкият принц“

Награди за клуб „Малкият принц“ Национален конкурс „Смълчани пред Апостола“ – 2018 г. Поморие са наградени във втора възрастова група :
Раздел „Поезия“ :
2 място – Мирослава Вълева
Раздел „Проза“
3 място – Нана Цонкова, Натанаил Ангелов
Поощрение – Валентин Здравков
Награда за ръководителя на клуб“Малкият принц“ Светлана Иванова за цялостно представяне.
Всички останали участници от клуба са отличени с грамоти за достойното им представяне :
Деница Красимирова, Петко Русев, Деница Могилова, Златко Троев, Селин Иса, Исмаил Хасан, Пламена Дойчева, Самуел Водев, Кристияна Белунова, Кристияна Гроздева, Габриела Тончева, Руслана Стоянова, Иван Дадаков, Александър Атанасов, Тодор Драганов, Мария Георгиева и Наталия Христова.

–––––––––––––––––––––––-

Среща с Катерина Стойкова

На 13.02. 2018 г. в камерната зала на читалище „Димитър Полянов“ учениците от  литературно ателие „Компас“, литературен клуб „Малкият принц“ и ТФ „Веселяци“ – групи по интереси по проект „Твоят час“ на МОН се запознаха с Катерина Стойкова. Тя е поет, преводач и преподавател по творческо писане. Катерина Стойкова е родена в град Бургас. В момента тя живее, пише, преподава и е собственик на издателство в САЩ. Г-жа Стойкова бе част от журито на националния литературен конкурс „Читалището – минало, настояще и бъдеще“. Един час по творческо писане бе част от гостуването на писателката. Разговорът премина интересно и с много препоръки, съвети и примери от живота на Катя. С четенето на лично творчество завърши часа по писане. След което започна срещата на Катерина Стойкова с карнобатската публика. Тя представи своята книга “ Птичка на перваза“. От събитието участниците си тръгнаха с автограф и запечатаха емоциите в снимки.

–––––––––––––––––––––––-

Турнир по волейбол в 7. клас

Турнирът бе част от мероприятията по проект „Твоят час“ на група „Спортни игри“ с ръководител Стефка Комбакова. Победител – 7.б клас. Втори останаха 7.а, на трето място застанаха 7.в клас. Волейболът е красива игра за интелигентни хора. Когато се спазват правила, овладяват се емоции, регулира се адреналинът, играта става любима. Спортните празници и турнири помагат на учениците да се влюбят в спорт като волейбола, да покажат приятелство, да сплотят класовете си.

–––––––––––––––––––––––-

Викторина „Карнобат през Възраждането”

24 януари е една от бележитите дати в героичната история на Карнобат. На този ден преди 140 години над поробения Карнобатски край изгрява свободата. На този светъл ден Клуб „Родолюбие” –  при ОУ „Христо Смирненски” и шестокласници посветиха викторината „Карнобат през Възраждането”. В нея взеха участие отборите „Възрожденци” и „Родолюбци”. Целта на викторината бе не само да се състезават знанията и уменията между участниците, но и да се отдаде дължимото на видните карнобатски граждани от епохата на Възраждането, които с делата си са спомогнали за духовното издигане на съгражданите си и реализиране на мечтата им за свобода. Това са учители, свещеници, спомоществователи, благодетели, будни и решителни българи. Викторината протече в четири кръга. В първи и трети кръг отборите говориха за видните карнобатски личности, а журито оцени подбраната от участниците информация и нейното представяне пред публиката. Във втори кръг участниците решиха кръстословица, свързана отново с епохата на Възраждането, а в четвърти кръг сглобиха пъзел и създадоха подходящ текст към него.
Викторината бе журирана от жури в състав: г-жа Златина Драгова – председател и членове – Димитринка Христова – библиотекар и Светлана Иванова – учител по БЕЛ, а сред публиката бяха учители, родители, директорът – г-жа Стефка Вълева и ръководството на училището. Техническата обезпеченост на викторината бе извършена от Хюсеин Адем от клуба.
Победиха участниците от отбор „Родолюбци”, които с малка разлика изпревариха отбор „Възрожденци”. Отборите получиха грамоти и награди от председателя на журито г-жа Златина Драгова, а от гостите поздравения за отличното представяне и пожелания за нови успешни участия.
Викторината се осъществи по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

––––––––––––––––––––––––––

Турнир „Топка над въже“

На 18.01.2018 във физкултурния салон на училището се проведе турнир „Топка над въже“ за учениците от 6. клас по проект „Твоя час“ на клуб „Спортни игри“с ръководител Стефка Комбакова. Събитието за пореден път доказа, че правилата, сплотеността, борбеният дух са силата на отбора и гаранция за победа. Учениците се убедиха, че макар и трудна, играта волейбол може да е забавна и емоционална. Тя учи на бързина, поглед към игрището и светкавична реакция.
Победители след оспорвана и почти равностойна игра станаха учениците от 6. в клас, на второ място са 6.а клас и трети 6.б клас.
Капитани на отборите бяха физкултурниците на класовете, момчета и момичета, постигнали най-голям брой точки на физическа дееспособност.

Общата снимка доказва, че спортът може да обединява, а усмивките да не слизат от лицата. Той ни научи да приемаме с достойнство загубата, мотивира ни да продължаваме да тренираме и овладяваме тънкостите на играта.

Поздравяваме всички ученици за прекрасния турнир!

–––––––––––––––––––––––––

Награждаване в Първи национален литературен конкурс „Читалището – минало, настояще и бъдеще” 2018 г.
С награждаване на участниците в Национален литературен конкурс за есе, стихотворение и разказ отбеляза 156 години от основаването си читалище „Димитър Полянов-1862“ в град Карнобат.

Темата, с която читалищните дейци се опитват да провокират талантливите български автори, е „ЧИТАЛИЩЕТО – МИНАЛО, НАСТОЯЩЕ, БЪДЕЩЕ“

Според условията на конкурса в него участваха ученици от цялата страна, разпределени в 2 възрастови групи:
І възрастова група: V – VІІІ клас;
ІІ възрастова група: ІХ -ХІІ клас

В първа възрастова група всички награди бяха присъдени на новите таланти от Литературен клуб „Малкият принц” – група по интереси по проект „Твоя час“ на МОН с ръководител Светлана Иванова.
РАЗДЕЛ „ПРОЗА” :
1 място – Габриела Георгиева Тончева /5. б клас/
3 място – Нана Радостинова Цонкова /5.б клас/
3 място – Деница Красимирова Петрова / 5.б клас/
СПЕЦИАЛНА НАГРАДА НА ЖУРИТО – Пламена Пламенова Дойчева /5.б клас/
РАЗДЕЛ „ПОЕЗИЯ”:
1 място – Кристияна Добринова Гроздева / 5.б клас/
2 място – Руслана Станимирова Стоянова / 5.б клас/
2 място – Петко Ивайлов Русев / 5.б клас/
3 място – Иван Иванов Дадаков /5.б клас/
Поощрителни награди:
Деница Петрова Могилова / 5.б клас/
Александър Чанков Атанасов /5.б клас/
Атанас Димчев Радев / 5.а клас/
Васил Козаров /5.а клас/
БРАВО! ГОРДЕЕМ СЕ С ВАС!

––––––––––––––––––––––––––

Една емоционална среща на литературен клуб „Малкият принц“ с Ани и Ива
Петокласниците, които участват в литературен клуб „Малкият принц“ – група по интереси по проект „Твоя час“ на МОН се срещнаха с бившите възпитанички на училището – Ана-Мария Андонова и Ива Русенова. Двете осмокласнички днес са ученички в СУ „Христо Ботев“ и СУ „Св.св. Кирил и Методий“ . Те гостуваха на новите таланти на клуба по покана на ръководителя – г-жа Светлана Иванова. Ани и Ива са неразделна част от историята на литературния клуб. Те са печелили много от най-престижните национални и литературни конкурси през годините, в които са били в екипа на „Малкият принц“. Любовта към писането, литературата и книгите бяха само част от темите на срещата. „Кое ви вдъхновява?“, “ За какво най-често пишете?“, „Кои са най-запомнящите моменти в родното училище?“ последваха като въпроси от домакините. Гостите отговаряха и разказваха за учителите, училището, спомените и годините на израстване. Срещата завърши с много емоции, смях и общи снимки. Ето и какво пожелаха двете момичета на малките си почитатели чрез силата на стиховете:

„Вие още сте деца
с големи и добри сърца.
Успехи много аз ви пожелавам.
Всички да са горди с Вас
аз се надявам!“ Ива
„Пожелавам Ви във
всичко да сте първи.
Смирненски никога няма да Ви загърби!“ Ани

––––––––––––––––––––––––––

„Училищна телевизия „Утро“ с ръководител Стефка Комбакова – група по интереси по проект „Твоят час“  на МОН с трето предаване „Коледна магия“.

watch?v=gn60x9WFhUw

––––––––––––––––––––––––––

„Коледа”- проект „Твоят час” – клуб „Любознайко” ІV клас, ръководител З. Драгова

––––––––––––––––––––––––––

„СЕДЯНКА“ – публична изява на клуб „Българче“- първи клас  – с ръководител Д. Христова проект „Твоят час“ на МОН.

Пресъздаване на  традициите, свързани с празниците от народния календар – Бъдни вечер, Коледа и Сурваки с участие на ученици от  група за дейности по интереси – клуб „Българче“. Основна цел – съхраняване на родовата памет, християнските традиции и ценности, съпричастност към историческото и културното наследство на българина, съпреживяване на радостта от предстоящите празници с връстници и събития от училищния живот.

–––––––––––––––––––––––––––––––

Фотоизложба в ОУ ”Христо Смирненски”
В навечерието на Коледа участници в Клуб „Родолюбие” организираха изложба с фотоси на тема: „Екскурзия из Странджа и нейните забележителности”. Изложбата представи фотоси, запечатани по време на образователната екскурзия, проведена от клуба през месец октомври в навечерието на Деня на народните будители. Красотите на Странджа планина и селищата Бръшлян и Малко Търново оживяват във фотографиите на участниците.
Фотоизложбата е придружена от интересен пътепис, създаден от Джулия Иванова от 6.а клас. Ето как тя представя мотивите за създаването на изложбата: „Нашето училище организира екскурзия, благодарение на която учениците научиха много нова и важна информация за историята от епохата на Възраждането, за своята родина. Клуб ,,Родолюбие“ се зае със задачата да направи изложба, запечатала красивите кътчета, които групата посети. Целта е да споделим със съучениците си, които нямаха възможност да участват в пътуването, информацията и впечатленията, които ние натрупахме.”
В изложбата са представени фотографии, направени и предоставени от Джулия Иванова от 6.а клас, Елиф Йълмаз от 6.б клас, Таня Тодорова от 7.в клас и Христина Славова – ръководител на клуба.
Освен изброените по-горе в изработването на самата изложба активно се включиха и Габриела Тончева от 5. б клас, Кристияна Добрева от 5. б клас, Галин Петков от 6. а клас и Иван Кьосев от 6. б клас.
Изложбата е уредена на втория етаж в училищния коридор и ще бъде достъпна за разглеждане и през новата 2018 година.

Изложбата се осъществява по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

–––––––––––––––––––––––––––––––

Училищна телевизия „Утро“ по проект „Твоят час“ с ръководител г-жа Стефка Комбакова е готова с втори епизод.

http://uchilishta.bg/students/vlog/8

–––––––––––––––––––––––––––––––

Театрална формация „Веселяци“ – група за интереси по проект „Твоят час“ с ръководител Гинка Драганова представи пред ученици и учители в начален и среден етап, както и пред родители пиесата „Легенда за Коледа“ с автор Ами Тола по приказка на Стоян Борисов. Сюжетът е лек и забавен. Една заплетена интрига, в която са замесени Злата кралица и нейните тролове – Подмазван, Снеголан и Злодеян, дядо Коледа и джуджетата. Накрая доброто побеждава и Коледният огън е спасен. Страхотна игра на младите актьори и истинско забавление за публиката. Пиесата беше изнесена и в Центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи гр.Карнобат.

––––––––––––––––––––––––––––––

Изложба на клуб „Изобразително изкуство“ – група по интереси по проект „Твоят час“.

––––––––––––––––––––––––––––––

Стартира играта „Биокалендар“, съвместна инициатива на групите по интереси по проект „Твоят час“ на МОН – „Биология и здравно образование“, ТФ „Веселяци“ и клуб „Изобразително изкуство“. Всеки месец ще бъде презентирано растение или животно по атрактивен и различен начин. На финала през месец май учениците, които най-вярно и пълно отговорят на нашите въпроси, ще получат награди.
Защо избрахме калинката за коледното ни издание? Заради червения цвят, посланието за късмет и сбъднати желания, които носи. И не на последно място, заради Жанета Енчева от 6.б клас. която е техен голям фен. Нейна е идеята за Празник на калинката в училище.

–––––––––––––––––––––––––––––––

Във вторник (21.11.) стартира Училищният формат „Най-добър по биология и здравно образование“. Мото на събитието – „Ученето е модерно!“. Участваха ученици от групата по интереси „Биология и здравно образование“ по проект „Твоят час“ с ръководител Гинка Драганова. Регламентът на формата предвижда ежемесечни кръгове с решаване на тестове и практически задачи. Победител ще бъде този участник, който събере най-много точки. Той ще получи плакет, грамота и предметна награда. Ще бъдат поощрени и другите участници във формата.

Целта на инициативата е да се провокира интерес към предмета Биология и здравно образование и към ученето изобщо. Задачите от тестовете изискват логика и творчество, развиват мисленето, въображението, провокират развитие и надграждане на знанията. Те са в духа на тенденциите, заложени в областните и национални кръгове на олимпиадата по биология и здравно образование.

–––––––––––––––––––––––––––––––

По повод 21 ноември – Денят на християнското семейство, групата за занимания по интереси Клуб „Българче“ по проект „Твоят час“ на МОН посети местния храм „Св. св. Йоан Богослов“.  Малките участници бяха посрещнати от г-жа Вероника Гърбова, която им разказа историята на празника. Запозна ги и с иконата на Св.Йоаким и неговата съпруга Ана, която се поставя на видно място пред олтара на този ден. Участниците в клуба узнаха, че всъщност, двамата светци са родителите на Света Богородица. Г-жа Гърбова им обясни какви са традициите на този ден във всяко християнско семейство, но най-вече им обърна внимание на добротата и любовта, с която трябва да се отнасяме към своите родители и близки. Първокласниците разгледаха храма с интерес, задаваха много въпроси и бяха впечатлени от красивите иконописи.

–––––––––––––––––––––––––––––––

Училищна телевизия „Утро“ по проект „Твоят час“ с ръководител г-жа Стефка Комбакова е включена като иновативна практика

в „УЧИЛИЩА.BG“. БРАВО И УСПЕХ!

–––––––––––––––––––––––––––––––

СРЕЩА С ИВЕЛИНА МАРИНОВА
Групата по интереси „Биология и здравно образование“ в 7. клас с ръководител Гинка Драганова по проект „Твоят час“ се срещна с Ивелина Маринова, възпитаничка на ОУ „Хр. Смирненски“, учила в СОУ „Свети Свети Кирил и Методий“, гр.Карнобат, завършила Медицинска академия – София.
Защо избрахме тя да бъде наш гост? Заради интереса й към биологията, защото е слънчева, позитивна, широкоскроена, целенасочена, организирана, мотивираща, чаровна….., защото е добър пример за един стойностен млад човек, който може да бъде пример за подражание. И освен всичко друго блестяща студентка, вече завършила, с пълни шестици и на петте държавни изпити.
Ивелина разказа за целите, които си е поставяла, как ги е постигала, как е балансирала между личния живот и ученето, за това, колко е хубаво да си лекар, но и колко изискващо, колко е важно да учиш, да се развиваш, да надграждаш непрекъснато, предизвиквайки себе си.
Имаше и забавни и интересни случки с нейни пациенти, дори и нещо за пластичната хирургия и съвременните средства за разкрасяване.
УЧЕНЕТО Е МОДЕРНО! Това е усещането на седмокласници от тази среща.
Иве, благодарим ти за удоволствието, че беше наш гост! До нови срещи!

–––––––––––––––––––––––––––––––-

На 07.11.2017г. беше излъчено пред ученици 2. – 7. клас първото предаване на Училищна телевизия „Утро“ по проект „Твоят час“. Направено е с домашна камера, заснето е от ученици, монтирано е от г-жа Стефка Комбакова. Със своите интересни рубрики, професионален и иновативен подход предаването бе посрещнато с голям зрителски интерес. С нетърпение очакваме следващите изяви на Училищна телевизия „Утро“  с ръководител г-жа Стефка Комбакова.

https://www.youtube.com/watch?v=LNm2NXIMBkU

–––––––––––––––––––––––––––––––-

НАГРАДИ ЗА КЛУБ „МАЛКИЯТ ПРИНЦ“
На 06.10.2017 г. петокласници получиха награди от Общински литературен конкурс на тема „Будителите днес“. Той се организира от читалище „Съгласие 1905“ и Кметство гр. Българово. Отличени бяха: Нана Цонкова, Деница Красимирова, Тодор Драганов, Златко Троев, Иван Дадаков, Александър Атанасов, Натанаил Ангелов, Пламена Дойчева, Руслана Стоянова, Мирослава Вълева, Габриела Тончева, Кристияна Гроздева и Петко Русев. Всеки от тях получи оригинална грамота за достойно представяне и тениска с логото на конкурса. С грамота и награда за цялостно представяне бе отличен и литературният клуб с ръководител Светлана Иванова.

 Събитието се осъществява по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“, финансиран от    Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

––––––––––––––––––––––––––––––––

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „УЧЕНИЧЕСКИ ОЛИМПИАДИ И СЪСТЕЗАНИЯ“

ОУ „Христо Смирненски“ е сред класираните учебни заведения с проектно предложение по Модул 2 „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученически олимпиади“. Проектната дейност ще се реализира в две групи, съответно – в 4 и 5 клас,  за подготовка на ученици по гражданско образование. –––––––––––––––––––––––––––––––-

ОУ „Христо Смирненски“ кандидатства със свой проект по  Национална програма „ИКТ в системата на предучилищното и училищното образование“ за 2017 година  и той е одобрен по компонент 2. Със сумата ще бъде закупено ново електронно учебно съдържание за нуждите на образователния процес и заниманията по интереси в групите за ЦО.

––––––––––––––––––––––––––––––––––

На 31.10.2017г. ученици от ТФ „Веселяци“  посетиха театралната постановка „Чешити“ на Драматичен театър „Рачо Стоянов“ – Габрово. Прекрасна актьорска игра и хореография, много забавни моменти с героите на Чудомир. След представлението учениците получиха автографи.

Събитието се осъществява по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“, финансиран от    Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

––––––––––––––––––––––––––––––––––

ОБРАЗОВАТЕЛНА ЕКСКУРЗИЯ, ПОСВЕТЕНА НА ДЕНЯ НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ

В  навечерието на  1 ноември – Денят на народните будители,  ученици от 5,6 и 7 клас на ОУ”Христо Смирненски” проведоха образователна екскурзия „Да опознаем Странджа и нейните забележителности”. Екскурзията бе планирана  по проект „Твоят час” и се реализира  с активното участие на  клубовете  „Родолюбие”, „Училищна телевизия” и „Спортни игри”. Участниците в екскурзията посетиха  селищата  Бръшлян и Малко Търново,  които имат забележително  място в  родната  ни история, и се насладиха на красивата  Странджа планина през есента.

Екскурзията бе подготвена  от ръководителите на клубовете – г-жа  Христина Славова и г-жа Стефка Комбакова, а в реализацията  се включиха – г-жа Недка Ненчева- представител на родителската общност и г-жа Станка Трошева.

Първата спирка от програмата бе посещение на село Бръшлян (в миналото Сърмашик),  разположено в красива котловина и излъчващо особено очарование и атмосфера. През 1982 г. селото е обявено за архитектурен и исторически резерват, като в него са запазени автентични стари къщи, характерни за странджанската архитектура от XVII –  XIX в.

С голям интерес  участниците изслушаха разказа на пазителите на местната култура и традиции за миналото на селото и за създаването на църквата „Св. Димитър” с килийно училище към нея, вживяха се в ролята на ученици от онова далечно време (XVIIIв.), писаха на пясък, фотографираха се. Разгледаха и фотоизложбата, уредена в килийното училище,  посветена на изтъкнати дейци – просветители и революционери, свързани със село Сърмашик, сред които и  Яни Попов – създателят  на песента „Ясен месец веч изгрява”, превърнала се в химн на Странджа.

Не по-малко вълнения предизвика  и посещението на Етнографската сбирка, уредена в една от старите къщи на селото. 150-годишната сграда е запазена  в автентичния си вид както отвън, така и по отношение на вътрешната уредба на помещенията. Сбирката  дава представа за особеностите на бита и занаятите в Бръшлян от втората половина на ХІХ в. до първата половина на ХХ в. На първия етаж са разположени стопанските постройки за добитъка и трудовата дейност на обитателите, а вторият е представен като място за живеене на семейството с типичното  огнище, изградено от камък към стената (баджа), както и с тоалетна на балкона.

В  Малко Търново участниците в екскурзията посетиха  Историческият музей, който  е уреден в три отделни сгради с експозиции  археология, нова  и най-новата история, етнография. Иконната живопис е представена в отделна експозиция с образци от странджански майстори. Специално място е отделено на новата история и Преображенското въстание. Особено вълнение предизвика природонаучната експозиция,  където   екскурзиантите  имаха възможност  да научат много интересни и слабо известни факти за флората и фауната,  и по атрактивен начин да добият знания за   животните,  обитаващи Странджа,  да чуят   техните гласове ,  да усетят   ароматите на планинските билки и редки растения. Най-силно бяха привлечени от  „Тъмната стая”, в която влизаха  „безстрашно”, за да усетят странджанската нощна гора.  В нестинарството – магията на Странджа се потопиха чрез експозицията „Нематериално културно наследство на Странджа”, предстявяща   ритуала, както и  Белия кукер, странджанските параклиси и

Екскурзията се осъществява по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“, финансиран от     Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

––––––––––––––––––––––––––––––––––

ОБРАЗОВАТЕЛНА ЕКСКУРЗИЯ ДО КРЕПОСТТА „МАРКЕЛИ“

12.06.2017 г. Клуб „Родолюбие” осъществи образователна екскурзия до крепостта Маркели. Участниците разгледаха останките от крепостните стени, кулите, многопластовия християнски култов комплекс, разположен в най-високата част на възвишението, както и водоснабдителното съоръжение, свързващо крепостта с реката, протичаща край нея. Екскурзията се реализира по проект „Твоят час” и в нея се включиха 20 ученици, които получиха сертификат „Да опознаем Карнобат и неговите забележителности”.

––––––––––––––––––––––––––––––––––

СПОРТИСТ НА ГОДИНАТА

08.06.2017 г. бе един незабравим ден в ОУ „Христо Смирненски“, в който бе проведено заключителното мероприятие на  клуб „Спортни игри“/Проект „Твоят час“ BG05M2OP001-2.004-0004./ с ръководител г-жа Стефка Комбакова. В тематично украсения салон ученици, учители, родители и близки на семейство Черногорови, спортни специалисти присъстваха на едно мило тържество за връчване наградата „Спортист на годината“ на лекоатлета Чудомир Черногоров – ученик от 8.б клас. Г-жа Стефка Комбакова бе направила филм за  постиженията на Чудомир, неговите награди и спортния път, който е извървял. Рубриката „Искрено и лично“ ни показа Чудомир в друга светлина – приятели, други интереси, докоснахме се до неговия вътрешен свят. Г-жа Стефка Вълева – директор на училището му връчи купа и грамота и му пожела да продължава все така да се труди и да достигне до стълбичката, над която се вее националния флаг, за прослава на родината ни. Специално внимание бе отделено на семейството, което има изключителен принос в неговото изграждане като човек и спортист. Не пропуснахме да отбележим големите заслуги и на треньора му Теньо Георгиев. Нена Ненчева, ученичка от 8.б клас, поздрави присъстващите с песента „Сълза“.  Специални адмирации за Никол Иванова, ученичка от 8.б клас,  за професионалното водене на събитието.

На нашия Чочо, пожелаваме здраве, да следва и реализира мечтите си!

––––––––––––––––––––––––––––––––––

ТЕАТРАЛНО ПРЕДСТАВЛЕНИЕ „СПЯЩАТА КРАСАВИЦА“

Театрална формация „Веселяци“ /Проект „Твоят час“ BG05M2OP001-2.004-0004./ представи на своето заключително занятие театралното представление „Спящата красавица“ – една приказка за доброто и любовта пред ученици от 5. – 8. клас. Младите артисти играха с много плам и ентусиазъм, а публиката беше подкрепяща и добронамерена.

––––––––––––––––––––––––––––––––––

НАГРАДИ ЗА КЛУБ „МАЛКИЯТ ПРИНЦ“ /Проект „Твоят час“ BG05M2OP001-2.004-0004/

Приключи Националния литературен конкурс „Спри, ОБИЧАМ ТЕ” – за написване на стихотворение и разказ, организиран от Съюза на независимите български писатели – филиал Пловдив, реализиран с финансовата подкрепа на Община Пловдив.
Той се провеждаше в две възрастови групи: първа възрастова група до 18 години и втора възрастова група от 19 г. – без ограничение на възрастта.
Целта на конкурса бе да обхване учащи, студенти, млади хора, хора с литературни интереси,творци, които чрез творбите си да покажат своите позиции водени от дълбокото човешко чувство – ЛЮБОВТА! Чрез темата на конкурса „ Спри, ОБИЧАМ ТЕ” да се открои любовта, която дава сила и възпитава честност, благородство, стремеж към отдаване на най-доброто от себе си. Началото на конкурса бе поставено на 01.04. 2017 г., предаването на конкурсните творби бе до 20 май 2017 г. Кои са победителите?

Първа възрастова група до 18г.:

1-ва награда – не се присъжда

2 – ра награда – не се присъжда

3- та награда –/100лв./ се присъжда на Габриела Бабалиева – 14 г. за разказа „Посланието”- от гр. Карнобат, ОУ „Христо Смирненски”, клуб „Малкият принц”, р-л Светлана Иванова

Поощрителни награди:
Камелия Енева – /50 лв./ 13г. за стихотворението „Любовта в мен”- от гр. Карнобат, ОУ„Христо Смирненски”, клуб „Малкият принц”, р-л Светлана Иванова
Грамота за цялостно представяне на клуб „Малкият принц“.
Грамоти за достойно представяне получиха и Габриела Ганева 7.в клас, Ива Трифонова 7.б клас, Ана – Мария Андонова 7.б клас и Йоанна Стефанова 7.б клас.

––––––––––––––––––––––––––––––––––

На 29.05.2017г. бе реализирана публична изява на група за преодоляване на обучителни затруднения по български език и литература в трети клас по проект BG05M20P001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания. умения и компетентности (Твоят час). Учениците участваха в състезание „Родна реч“  – Какво научих в трети клас по български език и литература. Участниците попълваха кръстословици, решаваха ребуси, сглобяваха части от пословици и поговорки и четоха приказки по роли. В състезанието разчитаха на свои съученици и на помощ от публиката. За победителите във всеки кръг от състезанието имаше и награди. Учениците показаха своите постижения пред съученици, родители и учители.

––––––––––––––––––––––––––––––––––

ГОДИШНА ПРОДУКЦИЯ НА ФГ „ИЗВОРЧЕ“

На 29.05.2017г. ФГ „Изворче“  с ръководител Кольо Йорданов – група за извънкласни дейности по интереси по проект „Твоят час“ проведе заключително занятие с публичен характер в училищния двор. Бяха представени песни от различни фолклорни области на България, които публиката посрещна с интерес. Учениците показаха талант и вокални умения. Събитието завърши с хубаво българско хоро.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––

По проект „Твоят час“ групата по интереси „Любознайко“ с ръководител Златина Драгова проведе занятие с публичен характер в залата по интереси. Учениците показаха пред  съученици и родители своите знания и умения по български език и литература, математика, човекът и обществото, човекът и природата. Запознаха публиката с любопитни факти по предметите. По математика намираха изхода на различни лабиринти, бяха детективи, играха на „Танграм”. По български език решаваха ребуси, попълваха игрословици. По човекът и природата правиха оригами. Родители и гости се включиха в играта „Танграм” и в правенето на оригами.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––

СЪБИТИЕ В ТФ „ВЕСЕЛЯЦИ“/Проект “ Твоят час“ BG05M2OP001-2.004-0004./

На 10.05.2017 г. учениците от ТФ „Веселяци“ по лична покана на режисьора Ангел Попов посетиха пиесата „Спящата красавица“ – съвременна адаптация по класическата приказка на Шарл Перо. В лек, забавен, развлекателно-комедиен жанр публиката се среща с героите от приказката. И когато сцената огрее цяла в светлина, актьорите разказват приказка за принц, принцеса и за Любовта. Спектакълът „Спящата красавица“ на Държавен куклен театър „Георги Митев“-Ямбол е номиниран за най-престижната национална награда на Съюза на артистите в България „ИКАР“ за 2007 година.
Награда за актьорски ансамбъл на 15-то издание на Националния куклено-театрален фестивал „Михаил Лъкатник“ 2007 г.
Награда за най-добър съвременен прочит на класическа приказка на Международния фестивал „Вълшебната завеса“ – Търговище 2007. Удоволствието да бъдем част от публиката беше голямо.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––

ОТКРИТО ЗАНЯТИЕ НА КЛУБ „БЪЛГАРЧЕ“ /Проект “ Твоят час“ BG05M2OP001-2.004-0004./

В Посетителски център „Маркели“ град Карнобат се проведе открито занятие на клуб „Българче“ с ръководител г-жа Д. Христова. Участниците в него представиха, „Буквар за моя роден град“, който включва факти и снимков материал за Карнобат, събрани от тях и фолклорна програма. Гости на събитието бяха музейни работници от града, Янка Иванова – библиотекар в НЧ „Димитър Полянов-1862“, г-жа Стефка Вълева, директор на училището, г-жа Шарбанова и г-жа Митева – заместник-директори, Димитринка Христова – библиотекар на училищната библиотека, Петър Куцаров – екскурзовов, учители, родители и деца от училище. Учениците подариха копие от буквара на градската и на училищната библиотека, както и на Посетителския център „Маркели“ , като споделиха, че събраното от тях е посветено на всички любознателни българчета.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––

ЛИТЕРАТУРНА СРЕЩА С ПИСАТЕЛКАТА МАГДАЛЕНА МАНЧЕВА /планирана по европейски проект “ Твоят час“ BG05M2OP001-2.004-0004./

На 21 април 2017 година, по покана на литературно ателие „Компас“с ръководител Виолета Терзииванова, в Основно училище „Христо Смирненски“  гостува писателката Магдалена Манчева. Тя проведе среща с малките литературковци от ателието и с групата за извънкласни дейности по интереси “ Работилница за читатели“ с ръководител Димитринка Христова. На срещата децата слушаха аудиозаписи на нейни приказки , излъчвани по БНР и прочетоха и свои творби, с които очароваха писателката. Тя ги изненада с подарък- литературна миниатюра с нейни приказки. По- късно се проведе среща и с литературната група „Малкият принц“ и учители, на която бе представена последната нашумяла книга на писателката „Повест за училището“. Писателката сподели своите емоции и вълнения около написването и издаването на книгата , а ученици и учители и зададоха своите въпроси, свързани и с книгата и със проблемите на съвременното училище.

Срещата остави всички участници в нея с приятни вълнения и позитивизъм. Писателката внесе в училищното ежедневие радост и положителни емоции със своята ерудираност и богата личност на писател, журналист и учител.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

На 6 април 2017 година Танцова формация „Звездичка“ с ръководител Румяна Денева представи обичая „Лазаруване“ пред учениците от 2-4 клас в двора на училището. Изявата е планирана като публична по европейски проект “ Твоят час“ BG05M2OP001-2.004-0004./

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ОТКРИТО ЗАНЯТИЕ НА ФОЛКЛОРНА ФОРМАЦИЯ „ИЗВОРЧЕ “ / по европейски проект “ Твоят час“ BG05M2OP001-2.004-0004./

Учениците от група по интереси ФФ „Изворче“ с ръководител Кольо Йорданов представи свой концерт пред родители, учители и гости в камерната зала на НЧ „Димитър Полянов – 1862“. Публичната изява бе планирана по проекта „Твоят час“ и представи дейността на групата. Младите изпълнители показаха ентусиазма, с  който изучават българското фолклорно песенно наследство. Изявата завърши с красиво българско хоро, изпълнено от всички присъстващи.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

СЪСТЕЗАНИЕ „ЛЪВСКИ СКОК“ / по европейски проект “ Твоят час“ BG05M2OP001-2.004-0004./

На 16 февруари във физкултурния салон на ОУ „Христо Смирненски“ бе проведено състезание „Лъвски скок“ послучай 144 години от гибелта на Васил Левски. То бе организирано и проведено от клуб „Българче“ с ръководител Донка Христова, със съдействието на Данаил Димитров. В състезанието взеха участие ученици от 2-4 клас. Публиката беше много ентусиазирана и подкрепяше своите фаворити. Победителите бяха поощрени с грамоти и предметни награди.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––

ПОСЕЩЕНИЕ НА АНТИЧНИЯ ГРАД „КАБИЛЕ“ /планирано по европейски проект “ Твоят час“ BG05M2OP001-2.004-0004./

Участниците от клуб „Българче“ с ръководител Донка Христова посетиха античния град Кабиле близо до Ямбол. Те разгледаха богатата музейна експозиция, разходиха се из крепостния град, изслушаха беседата на местния археолог и стреляха с древен лък. Миговете от това пътуване във времето бяха несравними за всички ученици, които с интерес и радост опознават миналото на своя народ.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––-

ПОСЕЩЕНИЕ НА СРЕДНОВЕКОВНАТА КРЕПОСТ „МАРКЕЛИ“ /планирано по европейски проект “ Твоят час“ BG05M2OP001-2.004-0004./

Участниците от клуб „Българче“ с ръководители Донка Христова посетиха крепостта „Маркели“ на 6 км от Карнобат, която е уникална находка за българските археолози. Посещението беше организирано от родителите на учениците. Групата посети разкопките и крепостните стени, разгледа древните средновековни оръдия, изслуша беседа, а в следобедните часове всички ученици прекараха вълнуващи мигове сред природата на родния край.