ПРИКАЗЕН СВЯТ ОТ ЗАМЪЦИ

Шестокласниците и техният преподавател по математика – г-жа Тошка Русева, изучаваха през втория учебен срок геометрични фигури и телата: правилна призма, правилна пирамида, прав кръгов цилиндър, прав кръгов конус, сфера и кълбо. В практическите часове по математика учениците се научиха как да начертаят развивка на всяко едно тяло, както и формулите им за намиране на лице и обем. Влязоха в ролята на млади архитекти и изработиха невероятни макети на замъци от геометрични фигури и тела. Макетите са подредени в красива изложба в коридора на втория етаж в ОУ “ Христо Смирненски“.

Може да бъде изображение с текстово съобщение
Може да бъде изображение с играчка
Може да бъде изображение с играчка и текстово съобщение