ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ НА БЪДЕЩИ ПЪРВОКЛАСНИЦИ,

ОУ „Христо Смирненски“ гр. Карнобат обявява начало на кампания за прием на ученици в I клас за учебната 2024-2025 година 

За записване на ученици в първи клас е необходимо да се извърши следното:

  • Родителите подават  ЗАЯВЛЕНИЕ за кандидатстване – по образец.
  • Записване на приетите ученици с оригинала на удостоверението за завършена подготвителна група – от 03.06.2024г.- 05.06.2024г.

За информация при кандидатстването се обръщайте към бъдещите учители на първи клас:

Николинка Господинова

Мариана Калева

Антоанета Чанева

Генка Стайкова

и към заместник-директора Донка Христова –  0884166355

ГРАФИК на дейностите по приема на ученици в първи клас за учебната 2024-2025 година:

СРОК ДЕЙНОСТ
До 31.05.2024 г. Подаване на заявления за прием
05.06.2024 г. Обявяване на списък с приетите първокласници
05.06.2024г.– 07.06.2024 г. Записване на приетите първокласници с оригинал на удостоверението за завършена подготвителна група
07.06.2024 г. Обявяване на свободните места след първо класиране
07.06.2024г.-10.06.2024г. Подаване на заявления за заемане на свободните места
13.06.2024 г. Обявяване на резултатите с приетите ученици от второ класиране
13.6.2024г. – 15.06.2024 г. Записване  на приетите първокласници с оригинал на удостоверението за завършена подготвителна група след второ класиране
15.06.2024 г. Обявяване на свободните места след второ класиране
16.06. – 19.06.2024 г. Подаване на заявления за заемане на свободните места
21.06.2024 – 23.06.2024 г. Записване  на приетите първокласници с оригинал на удостоверението за завършена подготвителна група
От 24.06.2024 г. до попълване на свободните места Попълване на свободните места

Декларация за поверителност за прием в първи клас:

https://smirnenski-karnobat.eu/wp-content/uploads/2020/05/%D0%94%D0%95%D0%9A%D0%9B%D0%90%D0%A0%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%AF-%D0%97%D0%90-%D0%9F%D0%9E%D0%92%D0%95%D0%A0%D0%98%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC-%D0%B2-%D0%BF%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%B8-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81.pdf