ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ НА БЪДЕЩИ ПЪРВОКЛАСНИЦИ,

ОУ „Христо Смирненски“ гр. Карнобат обявява начало на кампания за прием на ученици в I клас за учебната 2020-2021 година от 11.05.2020г.

За записване на ученици в първи клас е необходимо да се извърши следното:

  • Родителите подават онлайн в срок до 29.05.2020г. ЗАЯВЛЕНИЕ за кандидатстване и получават на имейл входящия номер. Линк към заявлението: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVFnosr33tR4j11Fb33GAK6d3q9SkCohwoqIoMK1HgI4PhQQ/viewform
  • Обявяване на електронната страница на училището списък с приетите ученици на 02.06.2020г. след 12.00  часа.
  • Списъкът  ще съдържа входящите номера на заявленията за кандидатстване.
  • Записване на приетите ученици с оригинала на удостоверението за завършена подготвителна група – от 03.06.2020г.- 05.06.2020г.

За информация при кандидатстването се обръщайте към бъдещите учители на първи клас:

Петя Русева – 0884915524

Антоанета Чанева – 0892253200

Роза Балева – 0884915273

Генка Стайкова – 0884915100

и към заместник-директора Стефка Шарбанова –  0884166355

ГРАФИК на дейностите по приема на ученици в първи клас за учебната 2020-2021 година:

СРОК ДЕЙНОСТ
До 29.05.2020г. Подаване на заявления за прием
02.06.2020г. Обявяване на списък с приетите първокласници
03.06.2020г. – 05.06.2020г. Записване на приетите първокласници с оригинал на удостоверението за завършена подготвителна група
08.06.2020г. Обявяване на свободните места след първо класиране
09.06.2020г.-10.06.2020г. Подаване на заявления за заемане на свободните места
12.06.2020г. Обявяване на резултатите с приетите ученици от второ класиране
15..6.2020 – 16.06.2020 Записване  на приетите първокласници с оригинал на удостоверението за завършена подготвителна група след второ класиране
17.06.2020г. Обявяване на свободните места след второ класиране
18.06.-19.06.2020г. Подаване на заявления за заемане на свободните места
22.06.2020-23.06.2020 Записване  на приетите първокласници с оригинал на удостоверението за завършена подготвителна група
От 24.06.2020 до попълване на свободните места Попълване на свободните места

Графикът е утвърден със заповед РД-10-728/02.04.2020г.

Декларация за поверителност за прием в първи клас:

https://smirnenski-karnobat.eu/wp-content/uploads/2020/05/%D0%94%D0%95%D0%9A%D0%9B%D0%90%D0%A0%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%AF-%D0%97%D0%90-%D0%9F%D0%9E%D0%92%D0%95%D0%A0%D0%98%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC-%D0%B2-%D0%BF%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%B8-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81.pdf