ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС

ПОКАНА ЗА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА

За  учебната 2019/2020 година  е обявен прием за две паралелки първи клас в ОУ „Христо Смирненски“.

Първи „а“ клас с учители: Н. Господинова и Т. Радева

Втори „а“ клас с учители: В. Терзииванова и Б. Стоилова

В ОУ „Христо Смирненски“ се работи по втори вариант за организация на целодневното обучение, като  часовете от задължителната подготовка и самоподготовката са в смесени блокове.

ГРАФИК ЗА ДЕЙНОСТИ ПО ПРИЕМА НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС

ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС 2019 ГОДИНА

ЗАПОВЕД ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ 2017-2018 ГОДИНА