ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС

 

УЧИЛИЩЕТО ПРЕДЛАГА: 

v  ОБУЧЕНИЕ И ВЪЗПИТАНИЕ ОТ ВИСОКО КВАЛИФИЦИРАНИ ПЕДАГОЗИ;

v  АВТОБУСЕН ТРАНСПОРТ ДО КВАРТАЛИТЕ НА ГРАДА;

v  ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБРАЗОВАТЕЛНО – ВЪЗПИТАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС

v  ТОПЪЛ ОБЯД, БЕЗПЛАТНА ЗАКУСКА И ПЛОД ;

v  РЕСУРСНО ОБУЧЕНИЕ;

v  ЗАНЯТИЯ С ЛОГОПЕД;

v  КОНСУЛТАЦИИ С УЧИЛИЩЕН ПСИХОЛОГ И ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТНИК;

v  МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ;

v БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ОБУЧЕНИЕ И ВЪЗПИТАНИЕ (ОХРАНА И ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ);

v УЧАСТИЕ НА СЕМЕЙСТВОТО В УЧИЛИЩНИЯ ЖИВОТ (КЛУБ ЗА РОДИТЕЛИ);

v  ПОЛЗВАНЕ НА УЧИЛИЩНАТА БИБЛИОТЕКА ОТ УЧЕНИЦИ И ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ и ДР.

  ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ:

  • Ø АНГЛИЙСКИ ЕЗИК;
  • Ø КОМПЮТРИ;
  • Ø КУКЛЕН ТЕАТЪР;
  • Ø ПРИЛОЖНО ИЗКУСТВО;
  • Ø ВОКАЛНА ГРУПА;
  • Ø СПОРТНИ ИГРИ И ТАНЦИ;
  • Ø ТУРИЗЪМ;
  • Ø ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИГРИ И ДР.

Класни ръководители

Ø І „а“  клас –  Илияна Димитрова

Ø І  „б“ клас – Златина Драгова

 

КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР

 1.   Адресна регистрация в близост до ОУ „Христо Смирненски”

2.  Наличие на братя и сестри от семейството, обучаващи се в училището

3.  Деца на учители и служители в ОУ „Христо Смирненски”

4. Деца от подготвителната група в ОУ „Христо Смирненски“

5. Деца от селата по линиите, които се обслужват от училището.