ПРЕМИНАВАНЕ КЪМ ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ОТ РАЗСТОЯНИЕ

Уважаеми ученици и родители,
Във връзка със заповед РД-01-677/ 25.11.2020 г. на министъра на здравеопазването за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България, заповед №РД-09-3464 /27.11.2020 год на министъра на образованието и науката и Решение на Педагогическия съвет се преустановяват присъствените учебни занятия за учениците от 1 до 7 клас, както и за децата от подготвителната група, считано от 30.11.2020 г. до 18.12.2020 г. включително.
Всички ученици от ОУ „Христо Смирненски „-гр. Карнобат ще се обучават в електронна среда от разстояние чрез утвърдените платформи: Microsoft Teams и Google Classroom.
Учебните часове ще се провеждат по утвърденото седмично разписание и по допълнително утвърден график за времетраенето на часовете, който ще получите от класните ръководители. Стриктно ще се отразява присъствието и отсъствието на учениците от онлайн часовете.